Så påverkades Skaraborgs Sjukhus av PBM-dagarna

6-8 juli 2017 arrangerades för första gången Power Big Meet (PBM) på Hovby flygplats utanför Lidköping. I enlighet med katastrofmedicinska rekommendationer valde Skaraborgs Sjukhus att i samband med arrangemanget höja beredskapen till stabsläge samt punktvis förstärka delar av sjukhusverksamheten. Totalt uppgick SkaS utgifter under de här dagarna till 1,3 miljoner kronor. Nedan sammanfattas de enskilt största utgifterna:

  •  Akutmottagningen Lidköping – samverkan med Närhälsan som tillfälligt flyttade in i sjukhuset. Öppethållande kirurgi-/ortopediverksamhet även nattetid.
  •  Ambulansverksamheten – förstärkning med extra fordon och bemanning, inklusive läkare delar av dygnet.
  •  Ortopedi – förstärkning med några extra vårdplatser och bemanning av dessa.
  •  Psykiatri – bemanning av tillnyktringsenhet i beredskap i Lidköping.
  •  SkaS Lidköping – Lotsar för smidiga patientflöden. Extra bevakning efter polismyndighetens beviljande av ordningsvaktsförordnande.

Fortsatt arbete för att vara i balans

Skaraborgs Sjukhus fortsätter att arbeta för att såväl verksamhet som ekonomi ska vara i balans.

Tillgängligheten har förbättrats sedan augusti och det är positivt att sjukfrånvaron fortsätter att minska jämfört med föregående år. Ackumulerad vårdproduktion ligger som tidigare över budgeterade produktionsvolymer.

Budgetavvikelsen för september månad uppgår till -2,8 miljoner kronor. Fortsatt finns större negativa avvikelser för köpt vård, laboratorietjänster och granskningstjänster och ackumulerad bruttokostnadsutveckling är oförändrad mot augusti månad.

Antal väntande patienter till första besök har ökat jämfört med föregående år. Den främsta orsaken till tillgänglighetsproblematiken är personalbrist avseende sjuksköterskor och inom vissa läkarspecialiteter samt det ökade remissinflödet. Det pågår aktiviteter för att förbättra kompetensförsörjningen och åtgärder för att på både kort och lång sikt förbättra produktivitet och tillgänglighet.

Kontakt: Ulla-Britt Hagström (L), ordförande styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 0705-553943 

Johan Ask (S), vice ordförande, 0733-440986

Jörgen Thorn, sjukhusdirektör, Skaraborgs Sjukhus, 070-938 36 38.

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar