Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 1 februari 2018

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 13:30 – 16:00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 • Eventuella beslut om närvarorätt
 • Eventuella beslut om yttranderätt
 • Anmälan om jäv
 • Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Årsredovisning Skaraborgs Sjukhus Helår 2017

Diarienummer SKAS 2018-00065

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

2. Patientsäkerhetsberättelse Skaraborgs Sjukhus 2017

Diarienummer SKAS 2018-00066

 • Föredragande: Marga Brisman, chefläkare

3. Patientsäkerhetsplan Skaraborgs Sjukhus 2018

Diarienummer SKAS 2018-00067

 • Föredragande: Marga Brisman

4. Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:1 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus om brutet tak

Diarienummer SKAS 2017-00565

 • Föredragande: Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör

5. Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:2 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus om kompletteringsbudget

Diarienummer SKAS 2017-00565

 • Föredragande: Eva Sundström

6. Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:3 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus om ersättning för vårdepisoder inom obesitas-, rygg- samt höft- och knäproteskirurgi

Diarienummer SKAS 2017-00565

 • Föredragande: Eva Sundström

7. Tilläggsöverenskommelse (TÖK) 2018:4 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2017-00565

 • Föredragande: Eva Sundström

8. Plan för intern kontroll 2018

Diarienummer SKAS 2018-00064

 • Föredragande: Eva Sundström

9. Ansökan om medel för arbetet med vårdens omställning 2018

Diarienummer SKAS 2018-00148

 • Föredragande: Jane Johansson, biträdande sjukhusdirektör

10. Kompletterande uppgifter om strategiska lokalinvesteringar

Diarienummer SKAS 2017-00785

 • Föredragande: Eva Sundström

11. Översyn av kostnader för psykiatrisk vård inom respektive sjukhusområde - återkoppling till psykiatriberedningen

Diarienummer SKAS 2017-00802

 • Föredragande: Åsa Ranbro Jansson

Delegeringsärenden

1. Förändringar i attestantförteckningen 2017-10-31

Diarienummer SKAS 2017-00195

2. Förändringar i attestantförteckningen 2017-11-30

Diarienummer SKAS 2017-00195

3. Förändringar i attestantförteckningen 2017-12-31

Diarienummer SKAS 2017-00195

4. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus december 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

5. Anställningsbeslut Skaraborgs Sjukhus november 2017

Diarienummer SKAS 2017-00304

Anmälningsärenden

1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Handlingsplan för utveckling av Västra Götalandsregionens modell för ordnat införande av nya läkemedel, metoder och kunskapsunderlag

Diarienummer SKAS 2017-00793

2. Regionstyrelsens beslut om Verksamhetsövergång - dirigering av liggande transporter från regionstyrelsen till styrelsen för beställd primärvård

Diarienummer SKAS 2017-00796

3. Regionstyrelsens beslut om Fördelning av investeringsramar 2018

Diarienummer SKAS 2017-00821

4. Regionstyrelsens beslut om Strategiska utrustningsinvesteringar 2018

Diarienummer SKAS 2017-00822

5. Regionstyrelsens beslut om Ändring av AT-tjänstgöringstiden inom Västra Götalandsregionen

Diarienummer SKAS 2017-00823

6. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens beslut om Fördelning av medel för kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin 2018

Diarienummer SKAS 2018-00034

7. Regionstyrelsens beslut om Vägledning för nämnders och styrelsers arbete

Diarienummer SKAS 2018-00055

8. Östra hälso- och sjukvårdsnämndens beslut om Ersättning till Skaraborgs Sjukhus för kostnader av brännskadevård under 2017

Diarienummer SKAS 2018-00105

9. Skrivelse från Gullspångs kommun angående användande av anhöriga som tolk

Diarienummer SKAS 2018-00122

10. Regionstyrelsens beslut om Kostnadsfri vaccination mot mässlingen, påssjuka och röda hund (MPR) via Vårdval Vårdcentral till utvalda grupper med osäker immunitet 2018

Diarienummer SKAS 2018-00123

Information

A. Analys av vårdköer för väntande till första besök eller behandling

 • Eva Sundström

B. Status på infektioner

 • Marga Brisman

C. Högprioriterade frågor

 • Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

D. Omställningsarbete SkaS

 • Jane Johansson

E. Sjukhusdirektörens information

 • Jörgen Thorn

F. Information från presidiet

 • Ulla-Britt Hagström, ordförande, Johan Ask, vice ordförande

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.