Sammanträde med styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 22 augusti 2018

Plats: Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 13.00-15.00

Inledande formalia

 •  Mötets öppnande
 •  Upprop
 •  Val av justerare
 •  Justeringsdatum
 •  Eventuella beslut om närvarorätt
 •  Eventuella beslut om yttranderätt
 •  Anmälan om jäv
 •  Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Åtgärder för vårdplatssituationen hösten 2018 Skaraborgs Sjukhus

Diarienummer SKAS 2018-00727

 •  Föredragande: Jörgen Thorn, sjukhusdirektör

Information

A. Status ekonomi

 •  Åsa Ranbro Jansson, ekonomichef

B. Sjukhusdirektörens information

 •  Jörgen Thorn

C. Information från presidiet

 • Ulla-Britt Hagström, ordförande och Johan Ask, vice ordförande

Kontakt: Jan Nyman, kommunikationsenheten, Skaraborgs Sjukhus, 0702-544162 

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.