Skaraborgs Sjukhus öppnar mottagning för sprututbyte

Onsdag 19 december öppnar Skaraborgs Sjukhus en mottagning för sprututbyte.
 – Vi öppnar dörren för människor som sjukvården annars har svårt att nå. Här får de inte bara rena sprutor utan också en möjlighet att förändra sina liv, säger Erik Backhaus, processchef och medicinskt ansvarig för den nya mottagningen. 

Den nya mottagningen är placerad bredvid infektionsmottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde. Det primära syftet med mottagningen är att minska spridning av blodsmitta, det vill säga HIV och hepatiter, bland intravenösa missbrukare och därigenom också till övriga samhället. Den har också som mål att främja hälsa, förbättra livskvalitén och erbjuda en ingång till beroendevård. Här kan missbrukarna byta ut sina sprutor, kanyler och annan utrustning och erbjudas samtal som kan motivera till drogfrihet. Det finns också möjlighet att ta prover, få vaccinationer och tillgång till annan lättare sjukvård.
– De här människorna tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. På mottagningen för sprututbyte kan vi snabbt fånga upp den som vill ändra sin livsstil och erbjuda en låg tröskel för den som är behov av vård, säger Stellan Ahlström, verksamhetschef M3, Skaraborgs Sjukhus.


Flera verksamheter i tätt samarbete

Det är infektionskliniken som ansvarar för mottagningen, men det finns ett tätt samarbete med psykiatrin och kvinnokliniken, som också är verksamheter som missbrukarna kan behöva kontakt ha med. På mottagningen för sprututbyte kan de träffa bland annat sjuksköterska, läkare, barnmorska och kurator. Den nya sprututbytesmottagningen vänder sig till injicerande missbrukare över 18 år.


Gratis besök utan krav på tidsbokning eller remiss

Mottagningen är öppen fem dagar i veckan. Besöken är gratis och det går att komma hit utan att ha bokat tid eller ha remiss.
– Det ska vara lätt att komma till oss. De som kommer hit ska känna att de behandlas med respekt och får ett positivt bemötande. Det är jätteviktigt, säger Eva Ottosson, enhetschef på infektionskliniken.


Fakta

Mottagningar för sprututbyte
Sveriges första sprututbytesmottagning startade i Lund 1986. Idag finns det 16 mottagningar i Sverige. Antalet ökar snabbt efter en lagändring 2017 som tog bort det kommunala vetot.
Regionfullmäktige beslutade i januari 2018 att fyra sprututbytesmottagningar skulle startas i Västra Götalandsregionen. Eftersom verksamheten primärt är ett smittskyddsprojekt bedrivs den på infektionsklinikerna runt om i Västra Götalandsregionen. Sprututbytesmottagningen i NU-sjukvården startade den 29 oktober och den på Östra sjukhuset i Göteborg öppnade den 6 december. Södra Älvsborgs sjukhus startar hösten 2019.
Verksamheten bedrivs utifrån Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:2) och Lagen om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika (2006:323). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet.
Uppföljningar från andra svenska sprututbytesmottagningar visar att verksamheten är effektiv för att förebygga HIV. Missbrukarna bedömer själva att deras riskbeteende minskat. Det finns inget som tyder på ”normalisering” av intravenösa droger.

För mer information: Stellan Ahlström, verksamhetschef M3, Skaraborgs Sjukhus, 073 093 38 83

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar