Skaraborgs Sjukhus orosanmäler läkare till IVO

Skaraborgs Sjukhus gör idag en orosanmälan till IVO angående den läkare som tidigare arbetat vid Skaraborgs Sjukhus och som häktats vid Stockholms tingsrätt, för bland annat grovt sexuellt övergrepp mot barn. Orosanmälan är en anmälan om skälig anledning att befara att en person kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

I samband med den granskning som Skaraborgs Sjukhus just nu gör har fall upptäckts, vilka utgör grund även för polisanmälan till utredande polismyndighet i Stockholm.

-Vi tar mycket allvarligt på den information vi nu har nåtts av angående läkaren och vi gör nu allt vi kan för att säkerställa att den hantering som läkaren har haft i patientkontakter vid Skaraborgs Sjukhus har gått rätt till, säger Christer Printz, chefläkare vid Skaraborgs Sjukhus.

För den som har varit patient vid barnmottagningen och har frågor eller känner oro så kan man kontakta Skaraborgs Sjukhus på telefon: 010-4739400 

Mediakontakt: chefläkare: Christer Printz, 0738-03 05 10

Kommunikationsenheten: Michael Malmborg, Jan Nyman, 0500-43 10 00

______________________________________

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Om oss

Skaraborgs Sjukhus (SkaS) är ett akutsjukhus som erbjuder vård inom ett trettiotal specialiteter. Sjukhuset har verksamhet i Skövde, Lidköping, Falköping och Mariestad, och är en del av Västra Götalandsregionen.

Prenumerera

Dokument & länkar