Skatteverket tar bort dubbelbeskattning av appar

Skatteverket kommer inte att ta ut moms på försäljning av mobila applikationer, så kallade appar, i de fall där moms också har betalats i ett annat EU-land. Anledningen är att app-företagen inte ska drabbas av dubbelbeskattning.

Det saknas i dag en gemensam tillämpning av EU:s regler om moms på elektroniska tjänster. Detta har fått till följd att det i vissa fall går ut dubbel moms för mobilappar från svenska företag.

Finansdepartementet har drivit frågan om gemensam tillämpning av regler på EU-nivå för att lösa problemet, men det har visat sig ta längre tid än förväntat.

– För att undvika att enskilda företag drabbas av dubbelbeskattning har Skatteverket beslutat att inte påföra moms på app-företagens försäljning i de fall ett annat land tar ut moms på samma försäljning, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.

Beslutet gäller från och med den 1 oktober 2011 och omfattar även tidigare försäljning.

Länk till Skatteverkets tillämpningsinformation.

Kontakt:

Karin Korpinen, rättslig expert

Tfn: 010-574 82 71

Pressjour

Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Prenumerera