Skatteverkets förändringsresa i ny bok

Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet är en ny bok där Skatteverkets strategier och vägval i resan mot ökat förtroende beskrivs.  

Skatteverket publicerar idag en bok om det interna kulturförändringsarbete som myndigheten har drivit för att utveckla verksamheten och förbättra förtroendet.

– Skatteverket har genom åren gjort mycket för att underlätta för medborgare och företag och förbättra myndighetens bemötande, vilket medfört ökat förtroende för myndigheten. För att lära oss av vår egen historia, och nyttja den för vår fortsatta utveckling, är det bra att Skatteverkets förändringsresa nu finns beskriven. Förhoppningsvis kan vårt arbete även inspirera och hjälpa andra myndigheter, säger Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket.

Boken är personligt skriven av Anders Stridh och Lennart Wittberg som arbetar som strateger på Skatteverkets huvudkontor. De har båda jobbat länge på Skatteverket och aktivt deltagit i stora delar av Skatteverkets förändringsarbete.

– När vi ser tillbaka på vår tid inom Skatteverket inser vi att det bara tog några veckor för oss att anamma den kultur som fanns, men att det gick år innan vi började ifrågasätta den och började delta i arbetet med att förändra den, skriver Anders Stridh och Lennart Wittberg i boken.

Kontakta presstjänsten om du är intresserad av att få ett pressexemplar.

Kontaktpersoner för media

Anders Stridh, strateg, 010-574 81 53

Lennart Wittberg, strateg, 010-574 96 22

Skatteverkets presstjänst, 010-574 89 60

Vid allmänna frågor, kontakta Skatteupplysningen, 0771-567 567

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se

Taggar:

Prenumerera