Bolagsstämma i AB SKF

Bolagsstämma i AB SKF Aktiebolaget SKF höll på tisdagen den 15 april, 2003 bolagsstämma i Göteborg under ordförandeskap av direktör Anders Scharp. Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 8:00 kronor. Avstämningsdag för rätt till utdelning är den 22 april. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Anders Scharp, Sören Gyll, Helmut Werner, Vito H Baumgartner, Ulla Litzén, Clas Åke Hedström och Philip N Green. Till ny styrelseledamot valdes Tom Johnstone. Sune Carlsson hade undanbett sig omval. Efter stämman konstituerade sig styrelsen med direktör Anders Scharp som ordförande. Göteborg den 15 april 2003 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030415BIT01080/wkr0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar