International Financial Reporting Standards påverkan på SKF-koncernen

Från 2005 kommer SKF-koncernens redovisningsprinciper att följa International Financial Reporting Standards, IFRS, antagna av den Europeiska Unionen (EU). Delårsrapporten för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS för SKF.

I detta pressmeddelande finner Du hur denna övergång påverkar SKFs rapportering. Som framgår av bifogat material kommer påverkan på SKF att vara liten. För frågor och förklaringar är Du välkommen att deltaga i en telefonkonferens, som kommer att hållas på engelska, fredagen den 17 december kl. 14.00 (CET), 13.00 (UK), 8.00 (US). Följande personer från SKF kommer att medverka: Tore Bertilsson, CFO, Lars G Malmer, Senior Vice President, Group Communication, and Marita Björk, Head of Investor Relations. Du kan ringa in direkt till Genesys Conferencing på: +44 (0)20 7162 0191 Europeiska deltagare +1 334 420 4950 Amerikanska deltagare tio minuter före konferensen börjar. Vänligen meddela telefonisten att Du önskar delta i SKFs telefonkonferens. Notera att användning av högtalare vid telefonkonferens försämrar ljudkvalitén, vilket påverkar alla deltagarna. Det är också möjligt att lyssna på telefonkonferensen från SKFs hemsida www.skf.com > Investors Konferensen kommer att kunna avlyssnas t o m 2004-12-20. UK: +44 (0) 20 7031 4064, Access code: 637619 USA: +1 954 334 0342, Access code: 637619

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar