Nominering av styrelseledamöter i AB SKF inför bolagsstämma 2004

Nominering av styrelseledamöter i AB SKF inför bolagsstämma 2004 I enlighet med beslut vid AB SKFs bolagsstämma den 15 april 2003 meddelas härmed de fyra största aktieägarnas representanter, som tillsammans med styrelseordföranden skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Representanter: Jacob Wallenberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Caroline af Ugglas, Skandia Ramsay Brufer, Alecta Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden Ordinarie bolagsstämma för AB SKF kommer att hållas tisdagen den 20 april 2004. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till SKFs styrelse kan vända sig till SKFs styrelseordförande på e-mail: chariman@skf.com eller till någon av ägarrepresentanterna på någon av följande e-mail- adresser: caroline.af.ugglas@skandia.se ramsay.brufer@alecta.com tomas.nicolin@ap3.se Göteborg den 23 oktober 2003 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: Marita.Bjork@SKF.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031023BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar