SKF - Halvårsrapport 2003

SKF - Halvårsrapport 2003 Stabil vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för andra kvartalet 2003 på 815 Mkr (925). Resultatet för första halvåret uppgick till 1 617 Mkr (1 686). Resultat per aktie för andra kvartalet 2003 uppgick till 4:99 kr (5:58) och för första halvåret till 9:93 kr (10:22). Den totala försäljningen, beräknat i lokala valutor, var högre i Europa under andra kvartalet 2003, jämfört med samma kvartal föregående år. I Nordamerika var försäljningen lägre jämfört med föregående år, medan försäljningen i Asien var påtagligt högre än för ett år sedan. Marknadsutsikter Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster förväntas bli något lägre under tredje kvartalet. I Europa förväntas efterfrågan minska något, i Nordamerika bli relativt oförändrad och i Asien fortsätta med stark tillväxt. Produktionen kommer att dras ned under kvartalet för att fortsätta minska lagernivåerna. Sammanfattning · Rörelseresultatet för andra kvartalet 2003 uppgick till 945 Mkr (1048). Resultatet för första halvåret var 1 889 Mkr (1 951). · Rörelsemarginalen för SKF-koncernen uppgick för andra kvartalet 2003 till 9,0% (9,5) och för första halvåret till 9,0% (9,0). · Kassaflödet efter investeringar före finansiering var för andra kvartalet 510 Mkr (829) och för första halvåret 557 Mkr (717). · Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 10 532 Mkr (11053) och under första halvåret till 21 073 Mkr (21 718). · Försäljningsminskningen på 4,7% under andra kvartalet kan hänföras till: struktur 0,1%, volym 3,2%, pris/mix 0,6% och valutaeffekt -8,6%. För första halvåret kan minskningen på 3,0% hänföras till: struktur 0,4%, volym 4,7%, pris/mix 0,9% och valutaeffekt -9,0%. · Andra kvartalets nettoresultat uppgick till 569 Mkr (636). Motsvarande resultat för första halvåret var 1 131 Mkr (1 165). Ytterligare information lämnas av: Lars G Malmer, Group Communication, tel: 031-3371541, 0705-371541, e-post: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post:marita.bjork@skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00170/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/14/20030714BIT00170/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar