• news.cision.com/
  • SKF/
  • SKF inkluderad i Dow Jones' Sustainability Group Indexes för 2003

SKF inkluderad i Dow Jones' Sustainability Group Indexes för 2003

Report this content

SKF inkluderad i Dow Jones' Sustainability Group Indexes för 2003 För tredje året i följd har SKF utsetts att ingå i Dow Jones' Sustainabilty World Indexes (DJSI World) och Pan European Sustainability Benchmark (DJSI STOXX). Dessa index mäter hållbarheten globalt, över alla marknadsområden och industrigrupper, baserat på Dow Jones Global Index. DJSI World uppdateras varje år och representerar de översta 10 procenten av ledande hållbarhetsstyrda företag i 59 industrigrupper inom de 23 länder som täcks av DJSI. DJSI STOXX uppdateras också varje år och består av de översta 20 procenten av ledande hållbarhetsstyrda företag i 50 europeiska industrigrupper. Hållbarhetsstyrning är ett företags affärsinriktning för att skapa långsiktigt aktieägarvärde genom att ta tillvara möjligheter och hantera risker som härrör från ekonomisk, miljörelaterad och social utveckling. Avsikten med Dow Jones index är att skapa möjlighet till jämförelse av finansiella produkter baserade på hållbarhetskonceptet och att mäta fondförvaltarnas resultat. Göteborg den 25 oktober 2002 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tfn 031 337 1541, e-post:Lars.G.Malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations, tfn 031-3371994, 0705-181994, e-mail:marita.bjork@skf.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tfn. 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00750/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar