SKF och Metso Corporation sluter 2-årsavtal till ett värde av 350 Mkr

SKF och Metso Corporation sluter 2-årsavtal till ett värde av 350 Mkr SKF och Metso Corporation har slutit ett 2-årsavtal beträffande global leverans av SKFs produkter och kunnande till Metso Paper, Metso Minerals och Metso Drives. Värdet på kontraktet uppgår till ca 350 Mkr för 2- årsperioden. Metso är en av de främsta kunderna inom SKFs Industridivision. Huvuddelen av SKFs affärer med Metso är idag inom Europa, även om utrustningen exporteras och installeras över hela världen. Ytterligare globalisering av affärerna väntas ske. Avtalet inkluderar leverans av ett stort antal olika SKF-produkter som CARB® och andra lager av SKF Explorer-standard, samt tillhandahållande av tekniskt stöd. Det största lagret har en ytterdiameter på 1,3 meter och det minsta bara 22 mm. Produkterna används i alla slag av Metso- maskiner, från pappersmaskiner till stenkrossar och växellådor för vindturbiner. - Detta avtal vidgar vårt samarbete med SKF till att bli verkligt globalt, säger Pekka Honkanen, Senior Vice President, Metso Paper. Det omfattar leverans av produkter och tekniskt samarbete inom alla våra huvudsakliga affärsområden. Det nya avtalet innebär en fortsättning på ett samarbete som har byggts upp över många år och befäster SKFs ställning som huvudleverantör av lager och lagerrelaterade produkter och tjänster till Metso Corporation. Göteborg den 9 oktober 2003 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: PRESS: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel: 031 337 1541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com IR: Marita Björk, SKF Investor Relations, tel: 031 3371994, e-post: Marita.Bjork@SKF.com Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, tel: 031 337 1000, fax 031 337 2832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/09/20031009BIT00380/wkr0002.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar