SKF sluter avtal om lagerboxenheter för järnvägar

SKF sluter avtal om lagerboxenheter för järnvägar SKF har slutit avtal med Transwerk i Sydafrika om leverans av TBU, lagerboxenheter för tåg, inklusive boxhus, till ett tågsätt bestående av 68 malmvagnar. Vagnarna tillverkas för leverans till LKAB i Sverige. Varje vagn utrustas med åtta lagerboxenheter från SKF. Leveranserna inleddes under september månad. LKAB har option på leverans till ytterligare 600 vagnar från Transwerk. Detta skulle innebära ytterligare 4 800 satser med TBU inklusive boxhus från SKF. SKF har i nästan fyra år bedrivit ett nära samarbete med MTAB, ett dotterbolag till LKAB. Luleå tekniska högskola och SKF Engineering & Research Centre i Nederländerna har också varit engagerade i projektet, med uppgift att hitta och utveckla lämpliga smörjmedel för drift i den stränga köld som kan råda i norra Sverige. Smörjningen är en nyckelfaktor för störningsfri drift av lagren och därmed av hela tåget. Bristande eller felaktig smörjning kan medföra lagerhaverier och till och med få malmvagnar att spåra ur. LKABs malmvagnar tillverkas av sydafrikanska Transwerk. Adtranz Wheelsets levererar hjul och axlar. SKFs lagerenheter tillverkas i Italien, medan boxhusen kommer från Frankrike. Lagerenheter och boxhus monteras på axlarna i Sverige, varefter axlarna monteras på vagnarna efter hand som de anländer från Sydafrika. LKAB har dessutom köpt nio dubbellok med hög dragkraft från Adtranz. Varje lok har 12 axlar. Lager och lagerboxenheter kommer från SKF, liksom även lagren i traktions- och transmissionssystemen. Hela ordern, inklusive optionen, är värd ca 50 Mkr. SKF har länge levererat såväl lager och lagerboxenheter som teknisk support till MTAB och LKAB. Göteborg den 9 oktober 2000 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel 031-3371541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, tel 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00400/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar