SKF-teknologi skapar nytt bilkoncept

SKF-teknologi skapar nytt bilkoncept På bilsalongen i Genève presenterades på tisdagen ett nytt bilkoncept, utvecklat gemensamt av SKF och BERTONE. Den nya bilen, som går under namnet FILO (italienska för kabel, engelska wire) innehåller nya, tekniskt avancerade produkter som utvecklats av SKF och som har möjliggjort den revolutionerande konstruktionen av FILO-bilens interiör. Styrning, bromsar, växellåda och koppling styrs alla av SKFs by-wire- teknik. I hjärtat av vart och ett av dessa system finns ett intelligent elektromekaniskt ställdon, i sin tur styrt av en mikroprocessor från SKF. Signaler från förarens kontrollenhet tolkas av ett SKF-utvecklat logiksystem som garanterar rätt funktion hos de enskilda by-wire-systemen. Guida-Filo - förarens kontrollenhet - kombinerar välkända element i dagens beprövade system i bilen med fördelarna av en fullständig by-wire-teknik. Resultatet - en kontrollenhet som varken behöver rattstång eller pedalställ - ger konstruktörerna en hittills oanad frihet att prova nya idéer kring bilar och bilkörning. Lanseringen av by-wire-tekniken hjälper även biltillverkarna att bygga miljövänligare och säkrare bilar. Bromsa by-wire, till exempel, gör det möjligt att eliminera bromsvätskan. Rattstången och pedalstället utgör allvarliga säkerhetsrisker vid frontalkollisioner. Styrsystemen i FILO- konceptet eliminerar dessa risker. Mekatronik är en viktig strategisk hörnsten inom SKF och Automotive Division. Inom bilindustrin har drive-by-wire-tekniken nu etablerat sig som efterträdaren till många traditionella hydrauliskt och mekaniskt manövrerade system. Under de närmaste åren kommer vi att få se allt mer av den tekniken. Inom SKFs Automotive Division har en speciell affärsenhet för drive-by-wire-teknik etablerats för att specifikt fokusera på denna växande och allt viktigare marknad. - Även om utvecklingen av drive-by-wire-tekniken är ny har SKF en omfattande kunskap och erfarenhet inom området. SKFs Automotive Development Centre fokuserar nu på intelligenta, elektromekaniska ställdon, specifika för högvolymsapplikationer. Koncernens verksamhet inom flygindustrin har mer än 15 års erfarenhet av styrning och ställdonsteknik inom mekatronik för den civila flygindustrin, säger Tom Johnstone, President, SKF Automotive Division. - By-wire-tekniken rör sig allt snabbare från utvecklingsavdelningar och forskningslaboratorier till löpande produktion. FILO visar att den vision som den nya tekniken för med sig, kan förverkligas. Vi har bevisat det. SKFs teknik och vår förmåga att tillverka stora volymer med hög precision ger en utmärkt grund för att fånga de spännande marknadsmöjligheter som drive-by-wire-tekniken har att erbjuda, tillägger Tom Johnstone. SKF bedriver för närvarade ett projekt tillsammans med den italienske bromstillverkaren Brembo, i syfte att utveckla ett brake-by-wire-system. Målet är att starta serieproduktion under år 2004. SKF är världens ledande tillverkare av produkter, kundlösningar och service inom rullningslager och tätningar. Koncernens huvudkompetenser inkluderar teknisk support, underhållstjänster, tillståndsövervakning och utbildning. Koncernens årsomsättning uppgår till cirka 40 000 miljoner kronor, antalet anställda är 41 000 och koncernen har 80 tillverkningsenheter. Koncernens försäljningsnät, inklusive egna försäljningsbolag, distributörer och återförsäljare, täcker 150 länder. Göteborg den 27 februari, 2001 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel 0705-371541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, Sweden, tel +46-31-3371000, fax +46- 31-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00410/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00410/bit0003.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar