Tilldelning av optioner enligt SKFs peronaloptionsprogram

Tilldelning av optioner enligt SKFs peronaloptionsprogram Enligt SKFs personaloptionsprogram, har 183 chefer tilldelats totalt 402 000 optioner att köpa befintliga SKF B-aktier. Tilldelningen, som skett vederlagsfritt, baseras på SKF-koncernens avkastning 2000. Varje option ger rätten att köpa en befintlig SKF B-aktie till lösenpriset av 174 kronor under en period av sex år. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier tidigast två år efter tilldelningsdagen, förutsatt att anställningen då fortfarande kvarstår. Göteborg den 26 februari 2001 Aktiebolaget SKF (publ.) För ytterligare information, kontakta: Lars G Malmer, SKF Group Communication, tel 031-3371541, e-post: Lars.G.Malmer@skf.com Aktiebolaget SKF, SE-415 50 Göteborg, tel 031-3371000, fax 031-3372832, www.skf.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00460/bit0001.pdf

Om oss

SKF är en av världens ledande leverantörer inom områdena lager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. SKFs serviceerbjudande innehåller tjänster såsom teknisk support, underhållsservice, teknisk rådgivning och utbildning.

Prenumerera

Dokument & länkar