Beslut fattat om utgivning av personalkonvertibler

Beslut fattat om utgivning av personalkonvertibler Vid dagens extra bolagsstämma beslutades att SkiStar upptar ett konvertibelt förlagslån genom utgivning av konvertibla skuldförbindelser. Lånet ska uppgå till högst 25 MSEK. Konverteringskursen ska motsvara 120% av den genomsnittliga betalkursen under perioden 14 - 28 maj 2003. Genom konvertering kan bolagets aktiekapital komma att öka med högst 333.332 SEK motsvarande 166.666 aktier vid en genomsnittlig aktiekurs under mätperioden om 125 SEK. Full teckning respektive konvertering av förlagslånet motsvarar en utspädning med ca 1,7% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i bolaget. Det konvertibla förlagslånet ska tecknas av tillsvidareanställda inom SkiStar-koncernen. SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, verkställande direktör Tel +46-280-880 80 Magnus Sjöholm, ekonomi- och finanschef Tel +46-280-880 90 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00350/wkr0002.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar