Halvårsrapport 2002-09-01 - 2003-02-28

SkiStar AB (publ) Halvårsrapport 1 september 2002 - 28 februari 2003 * Omsättningen uppgick till 559 MSEK (482) och resultatet före skatt till 112 MSEK (70), en ökning med 60%. * Resultatet före skatt för rullande 12-månadersperioden 1 mars 2002 - 28 februari 2003 uppgick till 181 MSEK (109). * Beläggningsgraden under innevarande vintersäsong beräknas öka med 2%-enheter till 89%, samtidigt som antal uthyrningsbara objekt har ökat med 7%. Eventuella frågor besvaras av: Mats Årjes, verkställande direktör tel +46 280 880 80 Magnus Sjöholm, koncernekonomichef tel +46 280 880 90 Halvårsrapport 1 september 2002 - 28 februari 2003 Detta är SkiStar SkiStar är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen äger och driver alpin-destinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen är i Sverige 52%, i Norge 13% och totalt i Skandinavien 35%. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är logiförmedling, skidskola och skiduthyrning. Visionen är att SkiStar skall skapa minnesvärda alpinupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar skall vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Omsättning och resultat Genom koncernens säsongmässiga intjäning kan resultatutvecklingen i sin helhet hänföras till andra kvartalet. Koncernens omsättning uppgick under perioden till 559 MSEK (482) varav 17 MSEK (1) avsåg realisationsvinster från försäljning av bostadsrätter och mark i Åre. En gynnsam säsongstart och ett stigande intresse för alpin skidåkning har bidragit till ökningen i gästantal och därmed högre intäkter. Rörelsens kostnader belastas under perioden med kostnader för extra fastighetsunderhåll med 6 MSEK och ökade elkostnader p g a ett högre elpris med 4 MSEK. Marknadsutveckling Intresset för alpin skidåkning i Skandinavien har under de senaste åren ökat kraftigt och innevarande vinter-säsong uppvisar fortsatt tillväxt. Enligt SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) steg liftkortsförsäljningen i Sverige med 14% under perioden november 2002 - februari 2003, jämfört med motsvarande period före-gående år. I Norge ökade liftkortsförsäljningen under samma period med 19% enligt Norske Skiheisers Forening. Verksamheten SkiStars samtliga destinationer kunde erbjuda skidåkning redan tidigt i november. Koncernens liftkortsför-säljning, vilken i det närmaste helt kan hänföras till det andra kvartalet, steg med 42 MSEK (15%) till 319 MSEK, varav 8% var volymökning. Aktuell beläggningsgrad i koncernens egna och förmedlade stugor och lägenheter för säsongen 2002/03 (julveckan - 1 maj) uppgick till 89% (86). Till innevarande säsong ökade antalet objekt i egen uthyrning med 7%. Inför säsongen genom fördes ett antal strukturåtgärder, bl a utarrenderades samtliga restauranger i Hemsedal samt två restauranger i Åre. I Sälen tecknade SkiStar förmedlingsavtal på 1 200 bäddar med Tandådalens Fjällhotell. I Sälen ökade omsättningen jämfört med föregående år med 43 MSEK till 289 MSEK och resultatet före avskriv-ningar förbättrades med 13 MSEK till 104 MSEK. Resultatet i Sälen belastades under perioden av kostnader för extra fastighetsunderhåll med 4 MSEK samt för el, p g a högre prisnivå, med 3 MSEK. Liftkortsförsäljningen ökade med 16% till 147 MSEK. I Åre ökade omsättningen jämfört med föregående år med 21 MSEK till 155 MSEK och resultatet före avskriv-ningar steg med 12 MSEK till 41 MSEK. Resultatet belastas av kostnader för extra fastighetsunderhåll med 2 MSEK. I resultatet ingår realisationsvinster från försäljning av 31 bostadsrätter med 6 MSEK och försäljning av mark med 8 MSEK. Försäljningen av de 31 bostadsrätterna innevarande år samt 59 föregående år har inneburit att logiintäkterna under perioden har sjunkit med 4 MSEK jämfört med året innan. Den avyttrade marken har förvärvats av den finska koncernen Holiday Club för byggnation av ett hotell med 200 rum och 800 bäddar samt en Multihall med bl a badanläggning. Liftkortsförsäljningen steg med 12% till 83 MSEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00210/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/20/20030320BIT00210/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar