Kammarrättsdom kan ge billigare liftkort

Kammarrättsdom kan ge billigare liftkort Enligt en dom från Kammarrätten ska alpin skidåkning i Sverige i mervärdeskattehänseende betraktas som upplåtelse av idrottsanläggning och beskattas med 6% mervärdeskatt. I enlighet med skatteverkets beslut har alpin skidåkning tidigare klassificerats som transport i skidlift och med 12% mervärdeskatt. Om domen inte överklagas och vinner laga kraft innebär detta dels att liftkortspriserna inom SkiStars destinationer i Sverige - Sälen, Vemdalen och Åre - sänks motsvarande momssänkningen, dels att bolaget återfår tidigare inbetald mervärdeskatt om drygt 140 MSEK. Domen kan överklagas av skatteverket t o m den 10 oktober 2004. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel 0280-880 80 Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel 0280-880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT22310/wkr0001.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar