Ordinarie bolagsstämma i SkiStar den 15 december 2004

Utdrag ur verkställande direktörens anförande

Trots mindre gynnsamma omvärldsfaktorer, bl a med en starkare svensk krona, billigare utlandsresor, samt en ovanligt tidig vårvärme, uppvisade SkiStar sitt bästa resultat någonsin. SkiStar ökade vinsten före skatt under verksamhetsåret 2003/04 till 177 MSEK (176). Exklusive engångskostnader och med oförändrad valutakurs uppgick vinstökningen till 12 MSEK (+8%). Nettoomsättningen ökade med 3% till 990 MSEK och vinsten efter skatt ökade till 313 MSEK (122). Vinsten per aktie uppgick till 16:26 SEK (6:32). Den kraftiga ökningen av vinsten efter skatt är en effekt av att alpin skidåkning på egna fastigheter är befriad från inkomstskatt och att Skatteverket därför omprövat gamla deklarationer, vilket skapat skatteintäkter. I april 2004 genomfördes en split 2:1 av SkiStar-aktien. Vintersäsongen 2004/05 har startat bra med kyla som medfört att en stor volym snö kunnat tillverkas. Aktuell bokningsvolym är 4% bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Beslut fattade vid bolagsstämman • aktieutdelningen fastställdes till 5:00 SEK per aktie (4:00), • som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Erik Paulsson, Olof Larsson, Mats Qviberg, Eva-Karin Sjödin Dahl, Mats Paulsson, Per-Uno Sandberg samt Mats Årjes, • styrelsearvodet totalt ska uppgå till 660 TSEK, • styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Vid konstituerande styrelsemöte beslutades att nomineringskommittén oförändrat ska bestå av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, Verkställande direktör, Tel 0280-880 80 Magnus Sjöholm, Ekonomi- och finansdirektör Tel 0280-880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge.

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar