Ordinarie bolagsstämma i SkiStar den 9 december 2003

Ordinarie bolagsstämma i SkiStar den 9 december 2003 Utdrag ur verkställande direktörens anförande SkiStar ökade vinsten före skatt under verksamhetsåret 2002/03 med 27% till 176 MSEK. Nettoomsättningen ökade med 8% till 959 MSEK och vinsten per aktie steg till 12:64 SEK (10:10). Det är ett fortsatt stort intresse för alpin skidåkning i Norden. Vintersäsongen 2002/03 kom igång tidigt på SkiStars destinationer. Fram till april var försäljningen stark medan avslut-ningen av säsongen var svagare än normalt genom en tidig vår och mild väderlek. SkiStars alpindestinationer har successivt strukturerats efter SkiStars arbetsmodell och koncept, vilket bidragit till ökad lönsamhet. Även vintersäsongen 2003/04 har startat tidigt och bokningsläget är i volym 4% bättre än föregående års rekordsäsong, trots en starkare krona och ökat fokus på utlandsresande. Mycket talar för att SkiStar går mot ytterligare en bra vintersäsong. Beslut fattade vid bolagsstämman · att aktieutdelningen fastställdes till 8:00 SEK per aktie (6:00), · att omvälja Erik Paulsson, Per Erlandsson, Olle Larsson, Mats Paulsson, Mats Qviberg och Per-Uno Sandberg samt nyvälja Eva-Karin Dahl och Mats Årjes som ordinarie styrelseledamöter, · att styrelsearvodet totalt ska uppgå till 660 TSEK, · att välja revisionsbolaget KPMG som revisor, · att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, · att tilldelningskretsen för tidigare utgivna konvertibla skuldebrev även omfattar viss-tidsanställda, · att bolagsstämma även kan hållas i Åre. På konstituerande styrelsemöte beslutades att nomineringskommittén oförändrat ska bestå av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson. För ytterligare information kontakta: Mats Årjes, verkställande direktör, Tel +46 (0)280-880 80 Magnus Sjöholm, finanschef, Tel +46 (0)280-880 90 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens Attract40-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00680/wkr0002.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar