SkiStars bolagsstämma

SkiStars bolagsstämma · SkiStar drar tillbaka förslag på optionsprogram · Nomineringskommitténs förslag på val av styrelseledamöter Med anledning av den senaste tidens debatt om optionsprogram drar styrelsen i SkiStar AB (publ) tillbaka sitt beslut om att föreslå ordinarie bolagsstämma den 9 december 2003 en riktad nyemission av skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Nomineringskommittén i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson och Knekt Mats Olofsson, föreslår ordinarie bolagsstämma omval av ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Per Erlandsson, Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle Larsson och Per-Uno Sandberg samt nyval av Mats Årjes, verkställande direktör i SkiStar. Det innebär att ordinarie styrelseledamöterna Jonas Wahlström, Thorvald Sverdrup och Bo Forsén lämnar sina uppdrag i samband med bolagsstämman. Nomineringskommittén föreslår vidare att styrelsens arvode förblir oförändrat 660 TSEK. För ytterligare information kontakta: Erik Paulsson, ordförande, Tel +46-8-555 148 18 eller +46-733 87 18 18 SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens Attract40-lista, äger och driver skidanläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT00450/wkr0002.pdf

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar