TREMÅNADERSRAPPORT 1 september - 30 november 2004

Viktiga händelser under perioden

• Bokningsläget är i volym 4% bättre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. • Oförändrat resultat under perioden justerat för reavinster och ändrad skattebelastning. • Omsättning och vinst - Nettoomsättningen minskade till 18 MSEK (24). - Resultatet före skatt minskade till -131 MSEK (-125). - I resultatet ingår reavinster med 3 MSEK (9). - Resultatet efter skatt minskade till -113 MSEK (-86). - Resultatet per aktie uppgick till -5:81 SEK (-4:44). Eventuella frågor besvaras av: Mats Årjes, Verkställande direktör, tel +46 280 880 80 Magnus Sjöholm, Ekonomi- och Finansdirektör, tel +46 280 880 90

Om oss

SkiStar är ett av Europas största företag inom alpin skidåkning. I koncernen ingår alpindestinationerna Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige och Hemsedal i Norge.

Dokument & länkar