38-månadersavtal för 8.500 tjänstemän inom pappersindustrin

38-månadersavtal för 8.500 tjänstemän inom pappersindustrin Under eftermiddagen den 6 februari 2001 accepterade Skogsindustrierna och SIF en slutlig hemställan från de opartiska ordförandena. Avtalet avser perioden 2001-02-01 -- 2004-03-31 med ett innehåll som motsvarar det avtal som nyligen träffats med Pappers. Löneökningarna under perioden utgår i form av potter om 2,2 % för 2001, 1,7 % för 2002 och 1,6 % för 2003. Härtill kommer löneöversyner som beräknas ge 1,5 % under avtalsperioden. Totalt ger detta 7,0 %, vartill kommer lokala möjligheter till arbetstidsförkortning motsvarande 0,5 % per år. Sammanlagt värde under avtalsperioden 8,5 %. Uppgörelsen ligger helt i fas med de övriga uppgörelser som träffats med utgångspunkt från industriavtalet. Närmare upplysningar: Jan-Peter Duker, tel 08-762 72 70, 070-583 42 72 eller Göran Swanström 08-762 72 17, 070-586 73 17. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar