Arbetsgivarna och facket i gemensam satsning - 500 chefer i hela landet studerar chefens roll för det goda arbetet

Report this content

Arbetsgivarna och facket i gemensam satsning 500 chefer i hela landet studerar chefens roll för det goda arbetet Hur ska arbetsplatsen organiseras för att medarbetarna ska må bättre? Vad betyder ledarskapet för en organisation där medarbetarna är långtidsfriska? Var finns de goda exemplen? Det är några av de frågor som cheferna vid landets alla massa- och pappersbruk får lära mera om vid konferensen "Ledarskapets betydelse för utveckling av organisation, kompetens och hälsa". Den arrangeras på fem ställen i landet i höst, med början i Kolmården den 22 oktober. 400-500 chefer på olika nivåer, liksom företrädare för de lokala fackklubbarna är inbjudna till konferenserna. Arbetsgivarna och facken är gemensam arrangör, inom ramen för Samverkansavtalet. - Just nu talas det mycket om hur illa det kan vara på arbetsplatserna och att vi måste göra insatser för få ned sjuktalen. Ohälsoproblemet ökar också i vår bransch, säger Staffan Aminoff, arbetsmiljöansvarig vid Skogsindustrierna. - Men vi vill inte prata elände, vi vill koncentrera oss på vad vi kan göra åt det istället. - Med våra konferenser vill vi utveckla våra chefer i arbetet med att söka det friska istället för det sjuka. Programmet pågår kl 10-16.30 och första dagen innehåller olika föreläsningar och diskussioner. Andra dagen är vikt för grupparbeten och slutsatser. Redaktionen är välkommen att närvara vid hela eller delar av konferensen. Programmet liksom tid och plats för de olika regionala konferenserna bifogas. Kontaktpersoner: Staffan Aminoff, arbetsmiljöansvarig, Skogsindustrierna, tel 08-762 72 37. Göran Swanström, avtalsansvarig, Skogsindustrierna, tel 08-762 72 17. www.skogsindustrierna.org (Pressinformation Skogsindustrierna 2002-10-15) Program vid konferensserien "Ledarskap och kompetensutveckling" hösten 2002 09.30 Samling, kaffe 10.00 Kort konferensinledning 10.15 Resultat och erfarenheter från AHA-projektet, som framgångsrikt arbetat med tonvikt på organisation/ledarskap och hälsa. Medverkande är Gunnar Bergström, Karolinska Institutet, och representanter för bruken i Värö och Skutskär. 11.30 AFA: s program för arbetsmiljö och hälsa för 200-talet. /Mats Wikberg, AFA. 12.00 Lunch 13.00 Ledarskap och arbetsorganisation - att organisera för hälsa, kvalitet och effektivitet. Professor CG Sandberg, organisationsmedicin, Nova Bio Logic, talar om chefens roll för det goda arbetet. 15.00 Kaffe 15.30 Ledarskap och arbetsorganisation i praktiken. (Bland underrubrikerna: Långtidsfriska, slimmade organisationer, medarbetarsamtal, kompetensutveckling, grönt kort för chefer, mm.) / Johnny Johnsson, företagsläkare vid Fors 16.30 Presentation av andra dagens grupparbetsuppgifter. 16.31 Tid och plats för konferenserna: 22-23 oktober Norrköping Vildmarkshotellet, Kolmården 7-8 november Gävle Scandic Hotel Grand Central 14-15 november Markaryd Skogsindustrins Utbildning 3-4 december Umeå Scandic Hotel Plaza 10-11 december Karlstad Carlstad Conference Center ./. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00950/wkr0002.pdf

Dokument & länkar