Basindustrins framtid i fokus vid energiseminarium i Helsingborg

Basindustrins framtid i fokus vid energiseminarium i Helsingborg Har vi en fungerande elmarknad? Hur påverkar energipolitiken basindustrins framtid? Det är temat för ett halvdagsseminarium i Helsingborg i morgon torsdag, där företrädare för industrin både lokalt och på riksplanet medverkar. En av huvudtalarna är professor Lennart Hjalmarsson, ordförande i SNED, som har utrett framtidens energiskattesystem. Bland de övriga medverkande finns Yvonne Augustin, styrelseordförande i Öresundskraft, samt rikspolitikerna Ola Sundell (m) och Lennart Wärmby (v). Jan Bech-Sörensen, energiansvarig vid Kemira Kemi deltar i den avslutande debatten med rikspolitikerna, liksom Per Öhman, Metall, som är ledamot i LO:s energiutskott, och Owe Fredholm, VD i Plast- och Kemiföretagen. Programmet i sin helhet bifogas. Redaktionen är välkommen att närvara vid hela eller delar av Energiseminariet. Tid och plats: i morgon torsdag den 15 maj kl 8.30-12 i Blå Salen i Jacob Hansens Hus, Norra Storgatan 21 i Helsingborg. Seminariet arrangeras av SKGS, som är ett samarbete mellan Skogsindustrierna, Plast- och Kemiföretagen, Gruvföreningen och Jernkontoret. SKGS informerar om basindustrins energiförsörjning och energikostnaderna. Kontaktpersoner: Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot i SKGS: 070-587 72 28, 08-762 72 36. www.skgs.org Lena Nilsson, presschef, Skogsindustrierna, 070-630 72 02. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00130/wkr0002.pdf Hela programmet

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar