Elmarknaden - fungerar den? Energipolitiken - svarar den upp mot basindustrins behov?

Energiseminarium i Karlshamn tisdag 11/2: Elmarknaden - fungerar den? Energipolitiken - svarar den upp mot basindustrins behov? Hur fungerar elmarknaden? Vilka behov har den elintensiva basindustrin av el - på kort och på lång sikt? Och svarar energipolitiken upp mot basindustrins krav? Det är några av de frågor som bland andra Bengt Norman, VD Karlshamn Kraft, riksdagsledamot Lennart Beijer, Kurt Lekås, energiansvarig SCA och Torsten Svenland, energiansvarig vid Stora Enso Fine Paper Nymölla Bruk, talar om vid ett energiseminarium i Karlshamn nu på tisdag den 11 februari. Övriga medverkande är Karin Byman, konsult ÅF Energikonsult, Arne Mogren, samhällskontakter Vattenfall, Mats Håkansson, VD Södra Skogsenergi, Gert Ekenros, anläggningschef Karlshamns AB, Christer Larsson, förbundsekonom Pappers, Torsten Magnusson, kommunalråd (s) i Karlshamn och Håkan Murby, vice ordförande SKGS och VD Jernkontoret. Seminariet pågår under förmiddagen, och är uppdelat i två pass. Det första har temat Elmarknaden - funktion och förutsättningar - fungerar den? Under förmiddagen talar också Mats Håkansson, VD Södra Skogsenergi, om biobränsle under rubriken; Möjligheter och hot. Det andra passet har rubriken; Svarar energipolitiken upp mot basindustrin behov - och är ett samtal mellan företrädare från regionala basindustriföretag, fack samt riks- och kommunalpolitiker. Redaktionen är välkommen att närvara vid hela eller delar av seminariet. Dag: Tisdagen den 11 februari 2003 Tid kl 8.00-11.45 Plats: First Hotel Carlshamn, Varvsgatan 1 Programmet i sin helhet: 8.00 Registrering, kaffe och fralla 8.30 Inledning av Håkan Murby, vice ordförande SKGS 8.40 Elmarknadens funktion och förutsättningar - Karin Byman, konsult ÅF Energikonsult 9.00 Fungerar elmarknaden? Kurt Lekås, energiansvarig SCA, Arne Mogren samhällskontakter Vattenfall och Bengt Norman, VD Karlshamn Kraft 10.00 Biobränsle - möjligheter och hot - Mats Håkansson, VD Södra Skogsenergi 10.20 Paus - frukt och vatten 10.40 Svarar energipolitiken upp mot basindustrin behov? Lennart Beijer, riksdagsledamot (v), Gert Ekenros, anläggningschef Karlshamns AB, Christer Larsson, utredare Pappers, Torsten Magnusson, kommunalråd (s) i Karlshamn, Håkan Murby, vice ordförande SKGS och Torsten Svenland, energiansvarig Stora Enso Fine Paper Nymölla Bruk 11.45 Avslutning Seminariet arrangeras av SKGS, som är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet. Kontaktperson: Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot i SKGS: 070-587 72 28, 08-762 72 36. www.skgs.org Presskontakt: Lena Nilsson, Skogsindustrierna, 070-630 72 02. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00940/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT00940/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar