Europa behöver skogsindustrin

Report this content

Europa behöver skogsindustrin Skogsindustrin är med sina 2,4 miljoner anställda och 63 000 företag en av de största industrierna i Europa och Norden är den ledande regionen. Med en nettoexport på 75 miljarder kronor per år är skogsindustrin en av Sveriges viktigaste exportindustrier. Dessutom bygger produktionen på en förnyelsebar råvara, något som bidrar till att motverka växthuseffekten. Skogarna har nyckeln till framtiden - Europa behöver skogsindustrin. Det svenska ordförandeskapet i EU innebär att en unik uppmärksamhet riktas mot Sverige. Detta tillfälle kommer under våren 2001 på olika sätt att utnyttjas för att lyfta fram skog och skogsindustri i Europa. Genom Sveriges och Finlands medlemskap i EU är skog och skogsbaserad industri idag en av Europas största industribranscher, något som fortfarande är ganska obekant, såväl i Sverige som i övriga EU. Det är därför naturligt att Skogsindustrierna nu i ett samlat dokument, "Europa behöver skogsindustrin" för fram branschens synpunkter på näringspolitiken och framlägger förslag till en utveckling som stärker skogsindustrins konkurrenskraft och ökar dess utvecklingspotential i Europa. "Europa behöver skogsindustrin" presenterades kvällen den 23 oktober för en regeringsdelegation med Björn Rosengren i spetsen. Skriften kommer även att läggas fram för riksdagen, svenska ledamöter i Europaparlamentet och andra ledamöter som nu skall leda EUs arbete. För ytterligare information, kontakta Jan Remröd, vVD i Skogsindustrierna på tel 08 762 72 26. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar