"Ge elintensiv industri samma villkor som kraftindustrin"

Seminarium i Karlshamn idag: "Ge elintensiv industri samma villkor som kraftindustrin" - Den elintensiva industrin måste få chansen att agera på samma villkor som kraftindustrin på elmarknaden. Möjligen kan elmarknaden anses vara avreglerad för kraftindustrin, men inte för oss. Det sade Kurt Lekås, energiansvarig vid SCA, vid ett seminarium om elmarknaden och energipolitiken i Karlshamn på tisdagen. Pappers förbundsekonom Christer Larsson instämde och sade att så länge politikerna bestämmer över elproduktionen råder det ingen fri marknad - alltså är inte elmarknaden avreglerad. Politiker, näringslivet och från facket, både lokalt och från riksplanet, medverkade i seminariet som hade rubriken "Elmarknaden - fungerar den? Energipolitiken - svarar den upp mot basindustrins behov?" DESS, Delegationen för Energiförsörjning i Sydsverige, har nyligen presenterat sin slutrapport som hävdar att industrin i genomsnitt kan spara 40 procent av sin elförbrukning. Utredningens sekreterare Anders Nylander fanns på plats i Karlshamn för att kommentera. Men han fick mothugg både från kommunalrådet i Karlshamn, Torsten Magnusson, och representanterna från de deltagande industrierna Karlshamns AB, Nymölla Bruk och SCA. - Vi är duktiga på att spara energi i den elintensiva industrin, men inget av våra företag finns med i studien. - Under en tioårsperiod har vi fördubblat produktionen vid Karlshamns AB, men vi har fortfarande samma energiförbrukning idag som för tio år sedan, sade anläggningschefen Gert Ekenros. Seminariet arrangerades av SKGS, (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet), som är basindustrins samarbetsprojekt i energifrågor. Kontaktpersoner: Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot i SKGS: 070-587 72 28, 08-762 72 36. Staffan Örtendal, 070-461 95 55. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/11/20030211BIT01000/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar