Gemensamt förslag presenterat idag: Skogsduvan ger ökat samförstånd i skogen

Gemensamt förslag presenterat idag: Skogsduvan ger ökat samförstånd i skogen I ett gemensamt dokument döpt till Skogsduvan har skogsnäringen och miljörörelsen hittat en modell för att tackla skillnader i de två olika skogscertifieringarna Forest Stewardship Council, FSC, och Pan European Forest Certification, PEFC. Arbetsgruppen bakom Skogsduvan har behandlat olikheter och kniviga frågor som skilt de båda certifieringarnas skogsbruksstandarder åt. Skogsduvan erbjuder ett underlag för att lösa dem.Tanken är att göra det möjligt för skogsägare att uppfylla standardkraven hos både FSC och PEFC. För PEFC handlar det i dagsläget om 17 punkter och för FSC om 4 punkter som behöver kompletteras. En olöst fråga är fortfarande hänsynen till rennäringen, men en konstruktiv dialog pågår mellan representanter för LRF Skogsägarna och Samernas Riksförbund, SSR. -Skogsduvan är ett bra exempel på hur tidigare motstridiga parter genom samarbete kan nå samförstånds-lösningar som är till nytta för både skogsnäringen och den biologiska mångfalden. Det anser företrädare för LRF Skogsägarna, Världsnaturfonden WWF, Skogsindustrierna och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, som står bakom arbetet. Ekologerna Gustaf Aulén och Stefan Bleckert har på gruppens uppdrag engagerats som konsulter. Målet har inte varit att slå ihop PEFC och FSC i Sverige. Gruppen har till exempel inte granskat hur den praktiska certifieringen sker eller hur virket spåras och märks. Skogsduvan är tänkt att fungera som en brygga mellan de två skogsbruksstandarderna för att öka mängden certifierat virke och stärka kommunikationen med konsumenter och skogsindustrins kunder. -Det är glädjande att vi fyra nu kan lämna ett gemensamt förslag, säger arbetsgruppen som bestått av Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF Sverige, Per Rosenberg, ordförande SNF, Christer Segerstéen, ordförande LRF Skogsägarna och Stefan Wirtén, skogsdirektör Skogsindustrierna. Arbetet har pågått i över ett år och det är en nöjd arbetsgrupp som nu lämnar över stafettpinnen till det Svenska FSC-rådet och det svenska PEFC-rådet. -Det är nu vår förhoppning att Skogsduvan ska godkännas och kunna användas konkret. Vi är övertygade att om att den kan bidra till ett effektivare skogsbruk och en ännu bättre naturvård i skogen, säger de fyra organisationernas företrädare. Kontaktpersoner: Lars Kristoferson, WWF Sverige, 08-624 74 02, 070-371 69 04, Per Rosenberg, SNF, 070-349 34 68, Christer Segerstéen, LRF Skogsägarna, 070-637 98 20, Stefan Wirtén, Skogsindustrierna, 070-583 84 17. Press: Marie von Zeipel, WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77, e-post Anneli Megnér, SNF, 08-702 65 05, 070-655 46 19, e- post:anneli.megner@snf.se Lena Nilsson, Skogsindustrierna, 070-630 72 02, e-post: lena.nilsson@forestindustries.se, Ola Persson, LRF Skogsägarna, 070-39 66 555, e-post: info@skogsagarna.lrf.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00090/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00090/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar