Infrastrukturproppen: Efterlängtad satsning på skogsbruket och skogsindustrin

Infrastrukturproppen: Efterlängtad satsning på skogsbruket och skogsindustrin - Regeringen har genom infrastrukturpropositionen insett vilka negativa konsekvenser en fortsatt nedrustning av de mindre vägarna kan få för landets viktigaste basindustri. Det är mycket glädjande. - Skogsindustrin ser propositionen som en viktig satsning på näringen och sysselsättningen i pappersbruk, massafabriker och sågverk i hela landet. Det säger Staffan Thonfors, som är expert på transportpolitiska frågor vid Skogsindustrierna. Statens vägar är länken mellan skogsbrukets egna vägar och anläggningarna inom massa- och pappersindustrin och sågverk. Skogsnäringens konkurrenskraft och fortsatta utveckling är därför helt beroende av en råvaruförsörjning på vägar som hålls öppna året runt och klarar dagens tunga transporter. - Speciellt glädjande är att regeringen ser det omedelbara behovet och redan nästa år avsätter medel för en påbörjad upprustning av vägarnas bärighet och tjälsäkring. Det inger förhoppning om att upprustningen är politiskt väl förankrad och kommer att fullföljas under hela programperioden till och med 2015. Skogsindustrierna är också positiv till att Vägverket ansvarar över bärighetssatsningen och att detta förutsätts ske i samarbete med skogsnäringen. - Satsningen kan därmed bli lika framgångsrik som det bärighetspaket som genomfördes i samband med upprustningen och nybyggande av broar i landet för bruttovikten 60 ton, i slutet av 80- och början av 90- talet, säger Staffan Thonfors. Kontaktperson: Staffan Thonfors, 070-762 72 02, 070-574 57 21. Skogsindustrierna är den svenska skogsindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation. Dess syfte är att medverka till att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft genom att driva bransch- och arbetsgivarfrågor i samverkan med företagen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00460/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00460/bit0002.pdf

Dokument & länkar