Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen - desto bättre är det för klimatet

till Skogsindustriernas pressfrukost torsdagen den 11 januari kl 08.00 i Riddarsalen, Blasieholmsgatan 4A, 4 tr, Stockholm Ju mer skogarna växer och ju mer vi använder produkter från skogen - desto bättre är det för klimatet Hotet om klimatförändring är en av de hetaste politiska frågorna i dag. Kanske också en av de största globala utmaningarna att avvärja. Förhandlingarna i Haag strandade nyligen - mycket på grund av oron för att Kyoto-protokollets ambitioner skulle undermineras. Skogarnas roll stod i fokus på ett helt nytt sätt. Vi är övertygade om att skogar och produkter från skogen kommer att vara en viktig del av en långsiktig strategi som reducerar utsläppen av växthusgaser till acceptabla nivåer. Vi vill bidra till en balanserad fortsatt diskussion om skogens roll. I den nya skriften Skogen och Klimatet har vi samlat fakta, förslag och visioner om detta. Vi tycker att skogslandet Sverige under EU-ordförandeskapet skall sätta sin prägel på denna viktiga fråga. Du är välkommen att delta i en pressfrukost den 11 januari kl 08.00 då Per Jerkeman, Skogsindustriernas expert på klimatfrågor och Jan Remröd, vice VD i Skogsindustrierna, redogör för hur skogen och skogsindustrin kommer att vara en del av lösningen på klimatfrågan. Med vänliga hälsningar SKOGSINDUSTRIERNA Agneta Lindstedt Bilaga Returneras senast den 8 januari till Agneta Lindstedt Skogsindustrierna Box 16006 103 21 STOCKHOLM Fax 08 762 72 14 E-post: agneta.lindstedt@skogsindustrierna.org ANMÄLNINGSBLANKETT (_) Ja, jag deltar i Skogsindustriernas pressfrukost i Riddarsalen, Södra Blasieholmshamnen 4A, 4 tr, Stockholm den 11 januari kl 08.00. (_) Nej, jag har inte möjlighet att delta i Skogsindustriernas pressfrukost den 11 januari, men vill gärna ha pressmaterialet per post. .......................................................................... ...........................Namn .......................................................................... ...........................Media .......................................................................... ...........................Box/Gata .......................................................................... ...........................Postadress .......................................................................... ...........................Fax 2000-01-03 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar