"Lagenliga transporter av virkesråvara en självklarhet"

Skogsindustriernas styrelse i uttalande idag: "Lagenliga transporter av virkesråvara en självklarhet" Det är en självklarhet att våra transporter av virkesråvara skall utföras lagenligt och professionellt. Det uttalade Skogsindustriernas styrelse vid styrelsemötet på tisdagen. Vägverkets mätningar och även skogsindustrins egna kontroller visar att många virkesbilar, som kör på uppdrag av industrin, har otillåtet höga vikter. - Det är en självklarhet att beställda transportuppdrag skall utföras professionellt och enligt gällande lagstiftning och upprättade kontrakt, säger Skogsindustriernas ordförande Göran Lundin. Landets allmänna vägar är nästan alla upplåtna för transporter med den högsta tillåtna bruttovikten 60 ton (bil + last). Skogsindustrin arbetar med att i samförstånd med alla sina avtalspartners stödja sådana åtgärder som leder till lagenliga och kvalitetssäkra råvarutransporter. - Det arbetet kommer att fortsätta, säger Skogsindustriernas ordförande Göran Lundin, och framhåller att här finns behov av olika lösningar utifrån skilda regionala förutsättningar. Arbetet sker i fortsatt dialog med Svenska Åkeriförbundet, polisen och Vägverket, men framför allt och kanske viktigast som en central fråga i de återkommande diskussioner, som äger rum mellan enskilda åkerier och skogsbolag. ./. Kontaktperson: Staffan Thonfors, Skogsindustrierna, 08-762 72 08, staffan.thonfors@skogsindustrierna.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/24/20020924BIT00670/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar