Löneavtal klart inom massa- och pappersindustrin

Löneavtal klart inom massa- och pappersindustrin Skogsindustrierna och Pappers accepterade idag en slutlig hemställan från de opartiska ordförandena Gunnar Högberg och Göte Larsson om ett nytt 38- månadersavtal inom massa- och pappersindustrin. Avtalet innehåller löneökningar det första avtalsåret som är 12 månader på 2,7 %, det andra avtalsåret som är 13 månader på 2,2 % och det tredje avtalsåret som är 13 månader på 2,1 %, sammanlagt 7,0 % på 38 månader. Härtill kommer avsättning till livsarbetstidskonton med 0,5 % varje år. - Vi är nöjda med att nu ha kunnat träffa ett avtal i nivå med hittills träffade avtal inom industrin, säger Jan-Peter Duker, VD i Skogsindustrierna. Löneökningen är i högsta laget särskilt första avtalsåret men det här var vad som var möjligt att uppnå under rådande omständigheter. Klart positivt är att avtalet är så pass långt som 38 månader. Avtalet är också helt rent från lägstlöner, semesterlönetillägg eller andra låglönesatsningar. - Genom att vi nu än en gång visat att vi kan ta ett ansvar för arbetstidsfrågorna borde frågan om arbetstidsförkortning definitivt avföras från den politiska dagordningen, tillägger Jan-Peter Duker. Närmare upplysningar: Jan-Peter Duker, tel 08-762 72 70, 070-583 42 72 eller Göran Swanström 08-762 72 17, 070-586 73 17. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/23/20010123BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar