Massa- och pappersindustrin producerade el motsvarande en reaktor i Barsebäck

Nya siffror om energin 2001: Massa- och pappersindustrin producerade el motsvarande en reaktor i Barsebäck Den svenska massa- och pappersindustrin förbrukade 21 TWh el under 2001. Samtidigt producerade samma industri ensam 4 TWh el - det motsvarar en Barsebäcksreaktor eller 10 gånger så mycket som dagens vindkraftsproduktion. Det visar ny statistik från Skogsindustrierna, SKOGSindustrin 2001, en faktasamling, där energi och klimat är en av huvudrubrikerna. Skogsindustrin svarar för 40 procent av den svenska industrins förbrukning av elenergi. - Mot den bakgrunden tycker vi att kundperspektivet inte har varit nog i centrum i diskussionen om energipolitiken. - Därför förväntar vi oss att skogsindustrin kommer att finnas med när regeringens förhandlare Bo Bylund nu ska överlägga med industrin om den framtida energiförsörjningen. Det säger Skogsindustriernas ordförande Göran Lundin, tillika VD i Holmen, och fortsätter: - Den energipolitiska propositionen innebär inga fasta regler för skogsindustrins del. Vilka realistiska alternativ som ska komma istället för kärnkraften är fortfarande lika osäkert som tidigare, och innebär osäkerhet för oss inför beslut om långsiktiga investeringar, säger Göran Lundin. ./. Här finns bilderna: OH-bilderna med de senaste siffrorna om svensk skogsindustri kan laddas ned på www.skogsindustrierna.org/oh-bilder. På vår hemsida www.skogsindustrierna.org. finns faktafoldern SKOGSindustrin 2001 som pdf-fil under Om branschen, under Fakta. Faktafoldern finns också på engelska. Kontaktperson: Lars-Erik Axelsson, tel 08-762 72 36, 070-587 72 28 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020712BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20020712BIT00330/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Prenumerera

Dokument & länkar