"Nästa år måste energin stå i fokus"

Seminarium i Borlänge idag: "Nästa år måste energin stå i fokus" - El- och energifrågorna är oerhört viktiga för vår industri. Jag är övertygad om att 2003 blir ett år där vi diskuterar dessa frågor på allvar och äntligen får besked om en långsiktig energipolitik så att vi kan planera för att behålla vår konkurrenskraft. Det sa Karl-Ewert Lidman, VD i Skogsindustrierna, vid ett seminarium om energiförsörjningen, alternativen och styrmedlen, i Borlänge på torsdagen. - Vår industri är en stor förbrukare av el och hotet om höjningar av elpriset är allvarligt för oss, fortsatte han. Göran Andersson, miljödirektör vid SSAB Tunnplåt i Borlänge, höll med, och krävde också han klara spelregler och en långsiktig energipolitik. Lars-Ove Staff, platschef vid Kvarnsvedens pappersbruk, intygade att den osäkra energipolitiken leder till att Stora Enso får svårt att besluta om ytterligare en pappersmaskin i Kvarnsveden, en investering om cirka 5 miljarder kronor. Borlänges kommunalråd, Peter Hultqvist, framhöll gasen som det enda alternativet för att säkra elbehovet på sikt. Peter Hultqvist, som är med i det så kallade s-nätverket (socialdemokratiska kommunpolitiker i kommuner med energiintensiv industri) ansåg att kärnkraften är omöjlig, och att vindkraften inte räcker till. Vid seminariet medverkade också bland andra landshövdingen i Dalarnas län, Ingrid Dahlberg, och Per Öhman, utredare vid Metall. ./. Seminariet arrangerades av SKGS, som är ett samarbete mellan de fyra branschorganisationerna Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet. Programmet i sin helhet finns på www.skgs.org Kontaktpersoner: Lars-Erik Axelsson, verkställande ledamot, i SKGS: 08- 762 73 36, 070-587 72 28, larserik.axelsson@skogsindustrierna.org Lena Nilsson, presschef Skogsindustrierna: 070-630 72 02. www.skgs.org www.skogsindustrierna.org ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/19/20020919BIT00750/wkr0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar