Treårsavtal klart inom sågverksindustrin

Treårsavtal klart inom sågverksindustrin Skogsindustrierna och Skogs- och Träfacket träffade natten till torsdagen ett nytt avtal för 12.000 sågverksarbetare. Avtalet är treårigt och ger löneökningar under perioden på sammanlagt 6,8 procent. Härtill kommer avsättningar till individuella livsarbetstidskonton på totalt 1,5 procent under treårsperioden där den enskilde arbetaren varje år väljer om de avsatta pengarna skall tas ut i form av ledig tid, pensionspremie eller kontantbelopp. - Avtalet är ännu ett i raden inom industrin som visar att parterna tagit ett ansvar både för den samhällsekonomiska utvecklingen och arbetstidsfrågan, säger Skogsindustriernas VD Jan-Peter Duker i en kommentar. - Att notera är dessutom att avtalet träffats utan hjälp av opartiska ordföranden och nästan två månader innan det nuvarande avtalet löper ut. Närmare upplysningar: Jan-Peter Duker, tel 08-762 72 70 alt 070 583 42 72 och Erik Ackebo, 08-762 72 13 eller 070-586 72 13. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.

Dokument & länkar