Skogens Dag 2004

Skogens Dag 2004 Barnen behöver skog och skogen behöver barn som förstår sig på den! Skogen är en viktig del av Sveriges framtid och därmed också för oss alla som bor här. Ungefär 190 000 personer är beroende av skogsbruket och skogsindustrin för sin sysselsättning. Nettoexporten av skogsprodukter är 86 miljarder kronor (den totala nettoexporten är 155 miljarder kronor). Ca 350 000 människor är skogsägare. 3-4 miljoner plockar bär och svamp och de flesta tar någon gång en skogspromenad! Därför tycker vi att skogen är värd en alldeles egen dag! Skogsvårdsstyrelserna anordnar nu Skogens Dag för 5:e året i rad. Alla är välkomna, men speciellt inbjudna är alla barnfamiljer. Vi vill visa skogens alla värden och nytta för oss alla. På Skogens Dag får besökarna tillfälle att prova på olika skogliga aktiviteter, lära sig mer om skogen, träffa människor som jobbar i skogen och ha en trevlig utedag! Förra året drog Skogens Dag närmare 80 000 besökare varav knappt hälften var barn. Vi räknar med ett lika stort intresse i år. Mer information Katarina Ekberg 036-15 55 91 Skogsstyrelsen, Informationsenheten Orter som arrangerar Skogens Dag 2004. Mer information om vad som händer lokalt kommer från respektive Skogsvårdsstyrelse. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20580/wkr0001.pdf Hela pressmeddelandet

Om oss

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetenheten om skogens betydelse.

Dokument & länkar