Skrotfrags grundare Lars Johansson är död

Skrotfrags grundare Lars Johansson har avlidit efter en tids sjukdom. Han blev 78 år gammal. Lars grundade Skrotfrag redan 1972 när han åkte runt och pressade skrotbilar för att sedan expandera med egna anläggningar för mottagning av skrotbilar på olika platser runt om i Västsverige. Idag är Skrotfrag ett av de största företagen inom återvinning av skrot och metall i Sverige, med över 100 anställda på 20-talet olika anläggningar och med en omsättning som närmar sig 1 miljard kronor. Lars Johansson sörjs närmast av hustrun Marijana och barnen Paul, Emil, Lisa och Victor.

Lars Johansson föddes och växte upp i Ryggebol, mellan Lerum och Floda, där hans far tillverkade charkuteriprodukter som såldes vidare till butiker i Tollered, Jonsered och till saluhallen vid Kungstorget i Göteborg. Lars arbetade några år i familjeföretaget, innan han lämnade när han tyckte att utvecklingen och expansionen av verksamheten gick för långsamt. Han startade istället eget i början av 1970-talet när han såg en affärsmöjlighet i att tillvarata och återvinna metall ur alla kasserade fordon som stod uppställda på ”bilkyrkogårdar” runt om i landet.

– Pappa byggde själv en mobil bilpress på en buss och åkte sedan runt och pressade skrotbilar som han sålde vidare till olika metallåtervinningsföretag. Hans brinnande intresse för teknik, återvinning och affärer gjorde att han byggde flera mobila bilpressar och även etablerade flera lokala återvinningsanläggningar. Dessa anläggningar utgör grunden för dagens verksamhet i Skrotfrag, berättar Paul Johansson, den äldste av Lars Johanssons fyra barn.

Paul Johansson och brodern Emil Johansson har vuxit upp med företaget och har sedan unga år arbetat i olika roller i företaget. Idag är de båda operativt ansvariga för Skrotfrags verksamhet.

­Vår pappa har byggt upp hela bolaget från grunden. Men det var inte något som hände över en natt. Han har alltid haft en långsiktig plan för Skrotfrag och har aldrig varit rädd för att investera i till exempel nya maskiner. Men nästan alltid genom att återinvestera vinstmedel för att undvika att belåna verksamheten. Det är i den hållbara andan som vi driver verksamheten vidare idag och i framtiden, säger Emil Johansson, vd för Skrotfrag.

Redan i slutet av 1980-talet byggde Lars Johansson upp sin första egna anläggning för metallfragmentering i Agnesberg utanför Göteborg. En anläggning med egen hamn som stod färdig 1988. Sedan dess har verksamheten utökats med ytterligare en fragmenteringsanläggning i Oskarshamn.

Vi tar idag hand om allt från bilar och tunga fordon till vitvaror och elektronik. Vi tar även emot järn i alla former och ser till att det återvinns. Genom att vi själva håller i hela kedjan, och ser till att all återvunnen råvara skickas till stålverk, kan vi förebygga föroreningar av mark, vatten och luft genom uppföljning och åtgärder, säger Emil Johansson.

Lars Johanssons livsgärning har mer än något annat präglats av det som idag kallas cirkulär ekonomi, även långt innan dess att begreppet ens var uppfunnet.

– Skrotfrag tar emot avfall och levererar högkvalitativ råvara till tillverkningsindustrin. Det gör vi om och om igen och kan därigenom spara på jordens resurser och minska klimatpåverkan för kommande generationer. Vi är stolta över att ta arvet efter vår far vidare och bidra till en mer hållbar värld, med maximal återvinning och minimal miljöpåverkan. Vi vet att han känner samma stolthet över att Skrotfrag idag lever vidare i hans anda, med den största omtanke om medarbetare, människor och miljö, säger Paul Johansson.

För mer information:

Emil Johansson, vd Skrotfrag Tel: 0768-51 16 11, E-post: emil.johansson@skrotfrag.se

Paul Johansson, marknads- och IT-ansvarig Skrotfrag, Tel: 070-830 88 10, E-post: paul.johansson@skrotfrag.se

www.skrotfrag.se

Skrotfrag är en koncern med 23 anläggningar i södra och mellersta Sverige som tar emot, förbehandlar, fragmenterar och återvinner skrot. Miljötänk är en viktig del av vår verksamhet och vi strävar efter minsta möjliga miljöpåverkan genom mesta möjliga återvinning. När Skrotfrag grundades 1972 var verksamheten främst inriktad på bilskrotning, men i dag har fokuset breddats. Numera tar vi emot såväl elektronik och vitvaror som järnskrot och tunga fordon.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är stolta över att ta arvet efter vår far vidare och bidra till en mer hållbar värld, med maximal återvinning och minimal miljöpåverkan. Vi vet att han känner samma stolthet över att Skrotfrag idag lever vidare i hans anda, med den största omtanke om medarbetare, människor och miljö.
Paul Johansson, marknads- och IT-ansvarig Skrotfrag