Skyways begär tvångsinlösen

Skyways begär tvångsinlösen Aktieägare i Flying Enterprise AB, representerande totalt 98,9% av rösterna och totalt 93,0% av kapitalet i Flying Enterprise AB, har accepterat Skyways Holdings erbjudande att förvärva utestående B-aktier. Skyways Holding AB har för avsikt att snarast möjligt påkalla tvångsinlösen av resterande aktier. Skyways Holding AB kommer under tiden att förlänga tidigare erbjudande om att förvärva aktier av serie B i Flying Enterprise AB till ett pris av 60 kronor per aktie kontant, till och med den 30 juni 2000 för de som önskar acceptera erbjudandet. I april 2000 förvärvade Skyways Holding AB aktiemajoriteten i Flying Enterprise AB. Skyways huvudsakliga motiv till förvärvet är att genom Flying Enterprise AB etablera en bas på Bromma Flygplats. Företaget kommer att drivas vidare som ett dotterbolag inom Skyways Holding-koncernen. Skywaysgruppen är ett av Sveriges snabbast växande företag och flyger på 35 destinationer, varav sex utrikes. Skyways Holding AB är ett moderbolag i Skywaysgruppen. Gruppen opererar totalt 43 flygplan. Antalet anställda är ca 600. Antalet passagerare under 1999 var 1.000.000. För mer information: www.skyways.se Lars Ingman, finanschef Skyways Holding AB, telefon 08-595 135 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00940/bit0002.pdf

Om oss

Skyways Holding AB är ett av Sveriges snabbast växande företag. Flygbolaget trafikerar flest destinationer i Sverige och ökar nu antalet utrikeslinjer. Målet är att vara ett av de ledande regionalflygbolagen i norra Europa.

Dokument & länkar