Skyways förvärvar utestående aktier i Flying Enterprise

Skyways förvärvar utestående aktier i Flying Enterprise Skyways Holding AB har via prospekt lämnat erbjudande till samtliga aktieägare i Flying Enterprise AB att under perioden 22 maj - 9 juni 2000 förvärva deras aktier i Flying Enterprise AB. Erbjudandet innebär att för varje aktie av serie B i Flying Enterprise erbjuder sig Skyways Holding att förvärva deras aktier kontant till ett pris av 60 kronor per aktie. Skyways Holding är idag ägare till aktier motsvarande 65% av kapitalet och 94% av rösterna. Härutöver har ytterligare aktieägare, vilka innehar 12% av kapitalet, förbundit sig att anta erbjudandet. Skywaysgruppen är ett av Sveriges snabbast växande företag och flyger på 34 destinationer, varav åtta utrikes. Skyways Holding AB är moderbolag i Skywaysgruppen. Gruppen opererar totalt 43 flygplan. Antalet anställda är ca 600. Antalet passagerare under 1999 var en miljon. För mer information: www.skyways.se Lars Ingman, finanschef Skyways Holding AB, telefon: 08-595 135 10. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Skyways Holding AB är ett av Sveriges snabbast växande företag. Flygbolaget trafikerar flest destinationer i Sverige och ökar nu antalet utrikeslinjer. Målet är att vara ett av de ledande regionalflygbolagen i norra Europa.

Dokument & länkar