Inviger nya tankstationen i Svärtinge

I morgon, den 29 oktober 2015, inviger bolaget officiellt den nya Smart-stationen i Svärtinge, som beräknas omsättningsöka koncernens försäljning med cirka 12 MSEK per år. Alla som är Smarta och tankar i Svärtinge mellan klockan 14.00 och 19.00 i morgon får en 1 kronas rabatt per liter diesel eller bensin. Kunder och aktieägare i Smart är sedan också välkomna att äta korv med bröd i partytältet.

Svärtinge är en tätort nordväst om Norrköping i Östergötlands län. Orten ligger längs den starkt trafikerade riksväg 51 mellan Norrköping och Örebro. Svärtinge har en växande folkmängd, just nu c:a 3 500 personer. Tidigare fanns det mest sommarstugor och mindre hus byggda på skogstomter i Svärtinge, men nu är det permanentbostäderna som ökar. Servicen på orten är bland annat låg- och mellanstadieskola, fritidsgård, förskolor, kyrka, idrottsplats, elljusspår, badplats, butik, kiosk, frisör, restaurang och idrottsförening. Svärtinge är en växande ort, men hittills utan bensinstation!

”Vi önskar alla våra nya kunder och aktieägare i Smart välkomna till invigningen i morgon, och hoppas att den nya tankstationen ska glädja och gynna Svärtingebygden!”, säger Fredrik Johansson, styrelseordförande i Smart Energy Sweden Group AB (publ).

Styrelsen

Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Info@smartenergysweden.se

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar