LÄGESUPPDATERING/VD BREV

Koncern-VD Fredrik Johansson har valt att sammanfatta en mindre uppdatering kring koncernens verksamheter enligt nedan då det har efterfrågats av bolagets aktieägare.

BULKFÖRSÄLJNING BRÄNSLEN

 1. Bulkförsäljningen av bränslen till koncernens företagskunder löper på enligt plan och ökar dels pga förvärvet av SOSAB 15 juni, och dels pga ökade säljaktiviteter.
 2. SOSAB har även förvärvat ytterligare en modern tankbil och anställt fler chaufförer för att klara den höga orderingången. I samband med förvärvet av detta tankbilsekipage så förvärvades också en mindre kundstock bestående av ca 2000 kbm bränsle till företagskunder på årsbasis.
 3. Koncernen har nu totalt egna 12 tankbilsekipage, utöver det ekipage som är beställt för leverans våren 2019, som rullar på vägarna för att försörja alla tankstationer och bränslekunder. Koncernens bolag nyttjar också andra tankbilsåkerier vid behov för att hinna med leveranserna.
 4. Satsningen på RME går över förväntan och försäljningsvolymerna av detta bränsle ökar stadigt vilket är glädjande då det stärker koncernens övergång till fossilfria bränslen samt ger mervärde för kunderna både miljömässigt och ekonomiskt.


SMART´S TANKSTATIONER 

 1. Samtliga SMART ´s tankstationer har under sommaren sålt enligt budget eller mer vilket är glädjande. SOSAB´s tankstationer skall efter sommaren namnändras till SMART men redan nu kan alla SMART´s kortkunder tanka på dessa stationer och samtliga SOSAB kunder tanka på SMART stationerna.
 2. Totalt på samtliga tankstationer i koncernen så sker det nu ca 950 tankningar per dygn.
 3. Invigningen av nya stationen i Hällevik 20 Juli var en lyckad tillställning där vi försålde bensin och diesel till Sveriges lägsta pris under 5 timmar.
 4. Ansökningar till SMART-korten har ökat stadigt sedan mer fokus har lagts på att få fler SMART-kunder med eget SMART-kort vilket är mycket glädjande.
 5. Marken håller på att iordningställas i Sätila för att kunna ta emot en SMART-station som är beräknat att ske under närmsta dagarna.
 6. Etableringen av nya SMART-stationen i Töllsjö beräknas ske under andra hälften av augusti.
 7. Arbetet med alla övriga kommande etableringar däribland Hälleforsnäs m.fl. fortgår enligt plan och mer information kommer att lämnas i kommande nyhetsbrev.
 8. Dotterbolaget Energi & Bränsle Skåne har valt att inte utnyttja den option om att förvärva en mindre dieselstationskedja. Istället kommer bolaget att etablera nya dieselstationer i Skåne och Blekinge samt bättre utnyttja de befintliga SMART-stationerna för att öka försäljningen av bränsle till yrkestrafik vilket ledningen anser ger bättre och snabbare resultat samt mervärde för aktieägarna

ÖVRIGT

 1. Koncernen har anställt en ny CFO, Robert Strandäng som skall fokusera främst på att förnya och utveckla administration och ekonomistyrning samt cashmanagement i koncernen som nu befinner sig i en stark tillväxtfas, samt medverka vid ev. kommande förvärv av fler bränslebolag. Robert har stor erfarenhet av dessa arbetsuppgifter från tidigare positioner i större koncerner. Vi hälsar Robert välkommen i SMART-teamet!
 2. Affären där säljaren av SOSAB fick en del av köpeskillingen erlagd i nyemitterade aktier i Smart genom en kvittningsemission är registrerad på bolagsverket och därmed är affären helt i hamn och Smart har ökat sitt egna kapital med ca 11,6 Mkr.
 3. Nästa rapport från Smart-koncernen kommer publiceras den 31 augusti i form av en H1(halvårsrapport för januari-juni).
 4. Hemsidan uppdateras kontinuerligt så besök den gärna med jämna mellanrum för att se nya bilder på stationer mm.

  
”Samtliga anställda inom koncernen har jobbat hårt under hela sommaren, många med avbokade semestrar för att hinna med förvärvet av SOSAB, ombyggnation av bränsleterminalen i Trelleborg, att hinna med att leverera bränsle till alla kunder samt att etablera nya SMART-stationer vilket ledning och styrelse vill uppmärksamma genom att rikta ett stort tack till alla medarbetare! Smart-koncernen är ett helt annat företag än för sex månader sedan och fokus är enbart på tillväxt samt ökat resultat som i förlängningen skapar ökat aktieägarvärde!”

Fredrik Johansson
Koncern VD

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-120056  
info@smartenergysweden.se

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att etablera 100 nya tankstationer ute på landsbygden under de kommande verksamhetsåren. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad på NGM Nordic MTF i Stockholm.

HUVUDKONTOR                    SMART HALLAND              SMART FALKÖPING            SMART SKÅNE                 SMART SKARABORG
Tel: 031-12 00 56                     Tel: 0300-775 15                  Tel: 0515-100 88                    010-7086600                       0322-832 00
INTERNET                            smartenergysweden.se              mattssonoil.se                    energi-bransle.se                 sollebrunn.com


Taggar:

Om oss

Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva olje- och gasutvinning, försäljning av bränslen, oljeprodukter, drift av egna bensinstationer samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet

Prenumerera

Dokument & länkar