Smarteq stärker närvaron i Tyskland

Smarteq stärker närvaron i Tyskland SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, etablerar ett marknadsbolag i Tyskland. Smarteq är sedan tidigare starkt i Tyskland och intensifierar nu bearbetningen av den snabbt växande tyska marknaden. Marknadsbolaget ska på sikt kunna fungera som en plattform för ytterligare satsningar i Tyskland. Tyskland är redan idag Europas största marknad för wireless telecom med cirka 38 miljoner mobiltelefonabonnenter. Detta motsvarar en marknadspenetration på 47 procent, vilket är en bra bit lägre än i de Nordiska länderna. Därför är Tyskland samtidigt en av de snabbast växande marknaderna i Europa med en tillväxttakt på 2 miljoner abonnenter i månaden. - Tyskland är vår enskilt viktigaste marknad och för att kunna utnyttja potentialen fullt ut etablerar vi ett eget marknadsbolag där. Vi har hittills varit etablerade med ett försäljningskontor i Tyskland, säger Smarteqs VD Jonas Svensson. En annan fördel med att etablera sig i Tyskland för Smarteq är närheten till den viktiga bilindustrin. Smarteqs produktutveckling är inriktad på wirelesslösningar för fordon och företaget är på god väg att bli världsledande på området. - Bilindustrin är en mycket viktig partner för Smarteq i utvecklingen av framtidens wirelesslösningar för fordon. Vi har redan ett existerande samarbete med Volkswagen gällande utveckling av inbyggnadsantenner för framtidens mobilsystem och vi hoppas att vi ska inleda samarbete med fler biltillverkare inom ytterligare produktområden, säger Jonas Svensson. Men det handlar inte bara om utveckling utan även ren försäljning av existerande produkter för wireless telecom. En stor del av Smarteqs omsättning kommer redan idag från de största marknaderna i Europa, det vill säga Tyskland och Frankrike. Tanken med marknadsbolaget, som har fem anställda från start, är att det på sikt ska kunna fungera som en plattform för ytterligare satsningar i Tyskland som till exempel på produktutvecklingssidan. Smarteq är ett företag som kommit långt i utveckling och försäljning av produkter inom wireless telecom. Smarteq utvecklar och säljer produkter och system inom tre affärssegment: Mobile (Handsfreeprodukter och Antennprodukter), Telematik (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Automotive (Inbyggnadsantennsystem gentemot fordonsindustrin). Smarteq har en välutvecklad försäljningsorganisation med försäljning i cirka 30 länder. Smarteq har idag cirka 75 anställda varav 30 personer på utvecklingsavdelningen och 20 inom marknadsföring och försäljning. Företaget grundades 1996 och omsatte 34,4 miljoner kronor 1999. Smarteq växer snabbt både organiskt och genom förvärv. Tidigare i år förvärvade Smarteq företaget Carant AB och Allgons AMS-verksamhet. Under första halvåret i år omsatte Smarteq 34,8 miljoner kronor och omsättningen på helåret 2000 beräknas öka avsevärt jämfört med 1999. För mer information: Jonas Svensson, VD Smarteq tel 08-792 92 00, mob 070-539 36 33 jonas.svensson@smarteq.se, www.smarteq.com Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas Smarteqs B-aktie på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00190/bit0002.pdf

Dokument & länkar