Smarteqs bolagsstämma beslutar om optionsprogram

Report this content

Smarteqs bolagsstämma beslutar om optionsprogram En extrainkallad bolagsstämma i SBI-noterade Smarteq, som utvecklar produkter inom wireless telecom, har beslutat att godkänna den föreslagna apportemissionen avseende förvärvet av TransIT. Dessutom genomförs ett optionsprogram riktat till medarbetarna. TransIT har utvecklat ett avancerat system för styrning av fordonsflottor (fleetmanagement) samt mobilt larm och positionering. Tillsammans med Smarteqs eget positioneringssystem, Smartraq, får Smarteq en mycket stark position inom området genom förvärvet. Förvärvet av TransIT ska betalas genom en apportemission om 100 000 aktier i Smarteq, som den extrainkallade bolagsstämma godkände på onsdagskvällen. Stämman tog även beslut om emission av ett skuldebrev om nominellt 1 000 kronor med 900 000 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Avsikten är att optionsrätterna ska överlåtas till anställda i Smarteq- koncernen. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier kommer aktiekapitalet att öka med högst 900 000 kronor, vilket ger en utspädningseffekt på 6,87 procent av kapitalet och 2,28 procent av rösterna i bolaget. Teckning av aktier, i enlighet med villkoren för optionsrätterna, kan ske från och med den 1 augusti 2002 till och med den 30 september 2002. Smarteq är ett företag som kommit långt i utveckling och försäljning av produkter inom wireless telecom. Smarteq utvecklar och säljer produkter och system inom tre affärssegment: Mobile (Handsfreeprodukter och Antennprodukter), Telematik (Positioneringsprodukter, M-2-M-produkter och Fleetmanagementprodukter) och Automotive (Inbyggnadsantennsystem gentemot fordonsindustrin). Smarteq har en välutvecklad försäljningsorganisation med försäljning i cirka 30 länder. Smarteq har idag cirka 75 anställda varav 30 personer på utvecklingsavdelningen och 20 inom marknadsföring och försäljning. Företaget grundades 1996 och omsatte 34,4 miljoner kronor 1999. Smarteq växer snabbt både organiskt och genom förvärv. Tidigare i år förvärvade Smarteq företaget Carant AB och Allgons AMS-verksamhet. Under första halvåret i år omsatte Smarteq 34,8 miljoner kronor och omsättningen på helåret 2000 beräknas öka avsevärt jämfört med 1999. För mer information: Jonas Svensson, VD tel 08-792 92 00, mob 070-539 36 33 Smarteq jonas.svensson@smarteq.se Sten Hildemar, vice tel 08-792 92 00 VD sten.hildemar@smarteq.se www.smarteq.com Smarteqs affärsidé är att med hjälp av den senaste tekniken utveckla produkter inom wireless telecom. Verksamheten är fokuserad på utveckling och försäljning av produkter för eftermarknaden och OEM-marknaden. Sedan den 2 maj 2000 handlas Smarteqs B-aktie på SBI-listan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar