Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB blir Smartsmiling AB

De två bolagen Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB – som båda ingår i Combined Excellence-koncernen - går nu samman och bildar ett nytt bolag. 

”Förändringen är kunddriven. Efter dialog med kunder är det uppenbart att vi gemensamt kan leverera mer kundnytta och en starkare helhet”, säger Smartsourcing AB’s VD Andreas Warg. 

Det nya bolagsnamnet är Smartsmiling AB. Affärsidén är att erbjuda de tjänster som behövs för att arbetsgivare fullt ut ska kunna dra nytta av modern digital teknik – för effektiva, säkra och stimulerande arbetsplatser. Bolaget kommer att leverera tjänster längs kedjan från strategi, migrering, setup, automation, identitet till utbildning och löpande utveckling.  

”Efterfrågan på den här typen av heltäckande lösningar är väldigt stark just nu. Den drivs av förändringar i arbetssätt och av en mycket snabb teknikutveckling”, säger Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD för Smiling Workplaces AB. 

”Fusionen av bolagen möjliggör och accelererar bolagens ambition att skapa spets på marknaden inom digitalisering baserat på modern Microsoft-teknologi”, säger Rikard Boström, styrelseordförande Dynamic Smartsourcing AB och Smiling Workplaces AB. För ytterligare information 

Andreas Warg, VD Smartsourcing 

Telefon +46 70-5911466, e-post: andreas.warg@smartsourcing.se  

 

Anette Stjärnkvist Lönnberg, VD Smiling Workplaces 

Telefon +46 70-2580770, e-post: anette.lonnberg@smilingworkplaces.com  

 

Rikard Boström, Styrelseordförande Smartsourcing AB, Smiling Workplaces AB 

Telefon +46 76-8555713, e-post: rikard.bostrom@combinedexcellence.com  

________________________________________________________________________________________________________________ 

Combined Excellence AB består av ett antal kunskapsföretag inom digitalisering, vart och ett med en tydlig spets och leveranser djupt inne i kundens kärnprocesser. Koncernen består idag av bolagen Nethouse, Elvenite, Netgain, CloudPro, Ninetech, Viewbase, Dynamo, Two, Sitedirect samt Smartsourcing och Smiling Workplaces som nu går samman till Smartsmiling. Koncernen växer snabbt och omsätter ca 650 mkr per år. 

Prenumerera