Snapcat lanserar nya eBoken.nu

Snapcat lanserar nya eBoken.nu Idag lanseras eBoken.nu som ett nytt varumärke inom ramen för dotterbolaget A Million Voices AB. eBoken.nu är en mötes- och marknadsplats för digital försäljning och distribution av böcker av såväl etablerade som okända upphovsmän. eBoken.nu är Sveriges centrum för elektroniska böcker på Internet. Här kan man hitta och ladda ner böcker från kända och okända författare. I sortimentet finns digitala romaner, noveller, dikter, serier och faktatexter. Besökare hos eBoken.nu får snabbt en överblick av vad som erbjuds och kan enkelt ta del av smakprov från verken. De flesta böckerna är gratis att ladda ner och läsa. eBoken.nu tar tillvara på de unika egenskaperna hos Internet och vänder sig till framtidens upphovsmän. Mötesplatsen bygger på flervägskommunikation och är från första början anpassad för att vara gränsöverskridande - både vad det gäller uttryckssätt och språk- och kulturgränser. eBoken.nu kommer att bredda sitt utbud genom samarbete med både förlag och distributörer av elektroniska böcker. Göteborgsföretaget Snapcat grundades 1999 och är en engagerad partner för tillväxtprojekt inom media, spel och underhållning med Internet som integrerad del i affärsidén. För närvarande är Snapcat engagerat i tre bolag: · A Million Voices AB - ett elektroniskt förlag · Snapcat Virtual Entertainment AB som utvecklar och marknadsför ett koncept för onlinespel · Scandinavian Information of Sports AB som driver nät- och gratistidningen Fotbollextra För ytterligare information kontakta: Stefan Nomark, VD Snapcat AB (publ), Tel 031-24 53 70 Rikard Fjällström, ansvarig för eBoken.nu, 070-6666209 Allmän information om Snapcat AB finns på www.snapcat.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00840/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00840/bit0002.pdf

Dokument & länkar