Snapcats nyemission: Sveriges spelombud möter varandra i tipsliga

Snapcats nyemission: Sveriges spelombud möter varandra i tipsliga På måndag lanserar Fotbollextra.se FE-ligan i Tips - en tävling mellan spelombud i Sverige. Vinnaren kommer att kunna titulera sig "Svensk mästare i tips". Genom FE-ligan i Tips ökar de lokala tipsombuden intresset för de egna spelbolagen. Samtidigt stärker Fotbollextra.se sin ställning som Sveriges ledande tips- och fotbollstidning. Fotbollextra.se som grundades 1993 förvärvades under våren 2000 av Snapcat AB. Strax efter förvärvet övergick tidningen till att vara en gratistidning och upplagan ökade till 110 000 exemplar. Fotbollextra.se utkommer varje vecka och distribueras av drygt 850 av Svenska Spels största ombud. I samband med sommarens EM i fotboll lanserades även Fotbollextra.se som nättidning. Med FE- ligan i Tips tas nu ytterligare ett steg i utvecklingen av ett framgångsrikt koncept. FE-ligan i Tips avgörs dels i etapper om fem veckor, dels i en årlig stor tävling. Den första etappen drar igång under vecka 41. Till en början omfattar FE-ligan i Tips 100-200 av Svenska Spels största ombud. Snapcat beräknar dock att antalet deltagande ombud kommer att växa i snabb takt. Resultatutvecklingen publiceras i Fotbollextra.se, vilket bidrar till att skapa en positiv intressespiral mellan tidning och tävling. Utöver att stärka tidningens position på marknaden kommer FE-ligan i Tips att generera betydande och återkommande intäkter. I takt med att alltfler spelombud anmäler sig bedömer Snapcat att medvetenheten bland spelarna kommer att öka och att det blir svårt för enskilda ombud att stå utanför. - Spelarna kommer att vilja veta hur bra deras spelombud är i förhållande till andra. Det kommer därför att vara svårt för ett ombud att inte vara med, säger Snapcats VD Stefan Nomark. Göteborgsföretaget Snapcat grundandes 1999 och är en engagerad partner för tillväxtprojekt inom media, spel och underhållning med Internet som integrerad del i affärsidén. För närvarande är Snapcat engagerat i tre projekt: A Million Voices - ett elektroniskt förlag och galleri Snapcat Virtual Entertainment som utvecklar och marknadsför ett koncept för onlinespel Scandinavian Information of Sports som driver nät- och gratistidningen Fotbollextra.se Under oktober månad genomför Snapcat en nyemission med syfte att finansiera den fortsatta lanseringen och utvecklingen av företagets verksamhet. För ytterligare information kontakta: Stefan Nomark, VD Snapcat AB (publ), Tel 031-24 53 70 eller 0706-23 62 25 Allmän information om Snapcat AB finns på www.snapcat.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00430/bit0002.pdf

Dokument & länkar