Snapcats VD i Stockholm: Vi genererar positiva kassaflöden nästa år

Snapcats VD i Stockholm: Vi genererar positiva kassaflöden nästa år Vi genererar positiva kassaflöden nästa år - Snapcat har trots sin ungdom verksamheter som sedan flera år genererar intäkter. Redan mot slutet av 2001 beräknas koncernen som helhet kunna redovisa positiva kassaflöden. På den punkten skiljer vi oss från många andra unga bolag. Det sade Snapcats VD Stefan Nomark när han på onsdagen träffade en grupp placerare i Stockholm. Med på mötet var även den förre landslagsmålvakten Thomas Ravelli som är knuten till Snapcat. Snapcat är verksamt inom media, spel och underhållning med Internet som utgångspunkt. Gemensamt för Snapcats projekt är ett stort mått av interaktivitet och att Internet används för hela affärskedjan - från marknadsföring och försäljning till lagerhållning och distribution. Idag är Snapcat engagerat i tre projekt: A Million Voices - ett elektroniskt förlag och galleri som framgångsrikt lanserades i samband med den stora Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september. Scandinavian Information of Sports som driver nät- och gratistidningen Fotbollextra.se som är ledande specialmedia för nyheter och information om tips- och fotboll. Snapcat Virtual Entertainment som utvecklar och marknadsför ett koncept för onlinespel baserat på olika lagidrotter. Det första spelet lanseras under första halvåret 2001. Fotbollextra.se har funnits sedan 1993 och genererar sedan länge stabila intäkter. Under hösten genomförs stora satsningar för att öka Interaktiviteten i nättidningen. Samtidigt lanseras FE-Ligan i Tips - en tävling mellan landets tipsombud. Snapcat bedömer att Fotbolextra.se skall generera positiva kassaflöden redan innan årsskiftet. A Million Voices står under det närmaste året inför fortsatt utveckling och en lansering i Storbritannien. Projektet förväntas generera positiva kassaflöden mot slutet av 2001. Därmed nås även målet att Snapcat som koncern skall ha ett positivt cash flow innan nästa års utgång. - Jag tror att det är få företag inom den nya ekonomin som så snabbt kunnat visa att de kan generera pengar. Det ger oss en mycket bra position inför den framtida utvecklingen av företaget, säger Snapcats VD Stefan Nomark. Göteborgsföretaget Snapcat grundandes 1999 och är en engagerad partner för tillväxtprojekt inom media, spel och underhållning med Internet som integrerad del i affärsidén. Under oktober månad genomför Snapcat en nyemission med syfte att finansiera den fortsatta lanseringen och utvecklingen av företagets verksamhet. För ytterligare information kontakta: Stefan Nomark, VD Snapcat AB (publ), Tel 031-24 53 70 eller 0706-23 62 25 Allmän information om Snapcat AB finns på www.snapcat.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar