(M)isskötsel av SL bakom resenärstapp i trafiken

Moderaternas misskötsel av SL:s ekonomi har lett till prishöjningar utan att det investerats i mer trafik. Istället har pengarna använts till att täcka SL:s underskott. Konsekvenserna av detta är allvarliga. Enligt Svenska Dagbladet har höjningen av SL-taxan lett till ett stort resenärstapp. Trots återupprepad kritik från landstingets revisorer om bristande kostnadskontroll och styrning uteblir åtgärderna från Moderaterna som fortsätter på det inslagna slöserispåret.

-          Moderaterna har misslyckats med att investera i rätt projekt och hushålla med skattebetalarnas pengar.  Problemen med ekonomin inom SL är en tydlig konsekvens av att kostnaderna har ökat mycket snabbare än biljettintäkterna. Att bara flytta resenärer från buss till spårväg i innerstaden ger inte tillräckligt många nya betalande resenärer och då får man till slut underskott, säger socialdemokraternas oppositionslandstingsråd Helene Hellmark Knutsson.

-          SL måste ha ett tydligt mål för att öka kollektivtrafikandelen. För att lyckas med det krävs det investeringar i utbyggnader med hög samhällsnytta som ger fler betalande resenärer, exempelvis i den populära och kapacitetsstarka tunnelbanan, säger Helene Hellmark Knutsson.

-          Tyvärr finns en risk att det blir ännu färre resenärer i framtiden om Moderaternas senaste förslag om privat tunnelbana a la Arlanda Express blir verklighet. En uppdelat och segregerat trafiksystem är inte framtidens lösning och lär knappast ge fler resenärer, säger Helene Hellmark Knutsson.

Presskontakt:

Malin Appelgren, pressekreterare, 070- 737 41 64, malin.appelgren@politik.sll.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar